Marknadsprisel – marknadsprisad el till ett månadspris

Produkten är för närvarande inte till salu.

Marknadsprisad el till ett månadspris

Priset i ett Marknadsprisel-avtal består av en grundavgift och en energiavgift.

Energipriset bestäms enligt medelvärdet av avslutskurserna för innevarande månads månadsprodukter på elbörsen Nasdaq OMX Commodities (till exempel 15.4 -14.5) samt enligt din elförbrukning, och på detta läggs vid var tid gällande marginal per kWh samt moms.

På Nasdaq OMX Commodities bedrivs handel på längre sikt, där man låser elpriset för framtida perioder. Läs mer om Nasdaq OMX Commodities: http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices​

Grundavgiften i elavtalet är en fast månadsavgift som inte är beroende av elförbrukningens storlek. Du kan kontrollera grundavgiftens storlek i dina avtalsuppgifter, som du hittar i vår tjänst Oma Helen.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

Kräver inte att kunden följer elpriset på timnivå

Kunden behöver inte följa förändringarna i elpriset på timnivå, eftersom priset i ett Marknadsprisel-avtal justeras en gång i månaden. Priset i avtalet är alltså hela tiden konkurrenskraftigt.

Förutsägbart pris

Priset för nästa månad meddelas på Marknadsprisel-produktsidan den 15:e innevarande månad eller sista vardagen före den 15:e. På sidan ser du också de realiserade månadspriserna för Marknadsprisel.

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den finländska produktionsmixen
  • Pris: energipriset i avtalet uppdateras måttfullt varje månad.

Närmare om hur priset bestäms

  • I produkten Marknadsprisel bestäms det månatliga energipriset utifrån noteringarna på elbörsen Nasdaq Commodities.
  • Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april – 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal (0,56 c/kWh, inkl. moms 24 %)
  • Priset för nästa månad meddelas på Marknadsprisel-produktsidan den 15:e innevarande månad eller sista vardagen före den 15:e. Beräkningsperioden för avslutskursernas medelvärde förändras då på motsvarande sätt.
  • Marginalen är 0,56 c/kWh fram till 30.11.2022 och 2,99 c/kWh från och med 1.12.2022. Grundavgiften är 3,93 €/mån. Priserna inkluderar moms 24 %. Under tiden 1.12.22-30.4.2023 är momsen på el 10 % och under den tiden är vår marginal enligt nuvarande prislista 2,65 c/kWh och grundavgiften 3,49 €/mån.

 

Exempel på hur priset bestäms

Börsnoteringsperiod under vilken priset bildas Tidpunkt då priset meddelas Tid då priset gäller
15.4. - 14.5. 15.5. Juni
15.5. - 14.6. 15.6. Juli
15.6. - 14.7. 15.7. Augusti

 

Priset

Tidigare pris Pris nu Framtida pris
Oktober November December
38,65 c/kWh 39,98 c/kWh 35,10 c/kWh

 

Kolla tidigare priser för Marknadsprisel.

Ursprunget för marknadsprisel

Ursprunget för Marknadsprisel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Marknadsprisel är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Fossila 41
Kärnkraft 49
Förnybara 10

Uppföljning av elpriset och elförbrukningen

På din elräkning ser du den faktiska förbrukningen och ett sammandrag av det realiserade priset. Via Oma Helen kan du hålla koll på din elförbrukning ända ner på timnivå och kan också bekvämt sköta avtalsärenden vid behov. Tjänsten är kostnadsfri.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Ett år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 månader, även när elmarknadspriset varierar.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.