Marknadsprisel

Produkten är för närvarande inte till salu.

FÖR DIG SOM ÄR PRISMEDVETEN

Marknadsprisel-avtalet består priset av grundavgift och energipris. Din räkning bildas på basis av det realiserade priset på Marknadsprisel för varje månad och din elförbrukning.

 Kolla prislistor och avtalsvillkor

 

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den finländska produktionsmixen
  • Pris: följer elprisets utveckling månad för månad
  • För vem: för dig som aktivt vill hålla koll på elprisets utveckling

NÄRMARE OM HUR PRISET BESTÄMS

- I produkten Marknadsprisel bestäms det månatliga energipriset utifrån noteringarna på elbörsen Nasdaq Commodities.

- Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april – 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal (0,56 c/kWh, inkl. moms 24 %)

- Förändringarna i månadspriset meddelas på den här sidan den 15:e föregående månad eller sista vardagen före den 15:e. (Beräkningsperioden för avslutskursernas medelvärde förändras då på motsvarande sätt.)

Exempel på hur priset bestäms

Börsnoteringsperiod under vilken priset bildas  Tidpunkt då
priset meddelas     
Tid då 
priset gäller
15.4. - 14.5.  15.5. Juni 
15.5. - 14.6. 15.6. Juli
15.6. - 14.7. 15.7. Augusti

Priset

Tidigare pris Pris nu Framtida pris
Juni Juli Augusti
9,36 c/kWh  11,58 c/kWh
Publiceras 15.7


Kolla tidigare priser för Marknadsprisel.

 

URSPRUNGET FÖR MARKNADSPRISEL

Ursprunget för Marknadsprisel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Marknadsprisel är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

ÖVERVAKNING AV ELPRISET OCH FÖRBRUKNINGEN

På din elräkning ser du den faktiska förbrukningen och ett sammandrag av det realiserade priset. Via våra tjänster kan du hålla koll på din elförbrukning och kostnaderna. Du ser också en jämförelse som visar om du med din egen förbrukning har lyckats spara jämfört med exempelvis ett jämnt elpris.

Vi rekommenderar också att du hämtar Fingrids app Tuntihinta till din telefon för att enkelt kunna hålla koll på elpriset. Klicka på lämplig länk nedan för att hämta appen.

  

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.