Marknadsprisel

Marknadsprisel är ett elavtal som erbjuder konkurrenskraftigt marknadspris på el. Avtalet är giltigt tills vidare. Energipriset för Marknadsprisel uppdateras månatligen enligt Nasdaq OMX Commodities elbörspris. Med Marknadsprisel kan du dra nytta av lägre prisperioder på marknaden.

Beställ nuSe priser

Marknadsprisel – konkurrenskraftigt elavtal med marknadspris

Priset på Marknadsprisel består av en fast grundavgift och ett månatligt variabelt energipris. Energipriset bestäms utifrån genomsnittliga slutpriser på Nasdaq OMX Commodities elbörsens månadsprodukter och din elförbrukning, och priset inkluderar aktuell marginal och mervärdesskatt. Handel på Nasdaq OMX Commodities elbörsen sker under längre perioder, där elpriset är fastställt för framtida perioder. Avtalet är giltigt tills vidare och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Läs mer om Nasdaq OMX Commodities

Kolla prislistor och avtalsvillkor

Avtalsinformation

  • Tillsvidareavtal – kontraktet gäller med 14 dagars uppsägningstid.
  • Priset på Marknadsprisel uppdateras en gång i månaden, så du behöver inte aktivt övervaka prissättningen på elbörsen. Priset på avtalet förblir ständigt konkurrenskraftigt.
  • Det nya priset för kommande månad tillkännages på Marknadsprisels produktsida den 15 dagen i den nuvarande månaden eller föregående arbetsdag.
  • Avtalet innehåller en elolycksfallförsäkring för hela din familj.
  • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022).
  • Priserna nedan inkluderar moms 24 % och marginal 2,99 c/kWh (moms 24 %).

Marknadsprisel

Marknadsprisel är ett konkurrenskraftigt elavtal baserat på marknadspriser, där energipriset uppdateras månadsvis enligt Nasdaq OMX Commodities elpris. Juni energipris: 6,47 c/kWh. 

Maj energipris
6,58 c/kWh
Grundavgift 3,93 €/mån
Beställ

Ursprunget för marknadsprisel

Ursprunget för Marknadsprisel baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Marknadsprisel är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Form av energi %
Kärnkraft 18
Fossila 70
Förnybara 12

Närmare exempel på hur priset bestäms

Börsnoteringsperiod under vilken priset bildas Tidpunkt då priset meddelas Tid då priset gäller
15.4. - 14.5. 15.5. Juni
15.5. - 14.6. 15.6. Juli
15.6. - 14.7. 15.7. Augusti

 

 

Priset

Tidigare pris Pris nu Framtida pris
April Maj Juni
8,78 c/kWh 6,58 c/kWh 6,47 c/kWh

 

Närmare om hur priset bestäms

  • I produkten Marknadsprisel bestäms det månatliga energipriset utifrån noteringarna på elbörsen Nasdaq Commodities.
  • Prisbestämningsprincip (exempel juni): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april – 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOAFUTBLMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELAFUTBLMJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal (0,56 c/kWh, inkl. moms 24 %)
  • Priset för nästa månad meddelas på Marknadsprisel-produktsidan den 15:e innevarande månad eller sista vardagen före den 15:e. Beräkningsperioden för avslutskursernas medelvärde förändras då på motsvarande sätt.
  • Marginalen är 1,95 c/kWh t.o.m. 31.3.2024. Fr.o.m. 1.4.2024 är marginalen 2,99 c/kWh (moms 24 %).

Kolla tidigare priser för Marknadsprisel.

Läs mer

På din elräkning ser du den faktiska förbrukningen och ett sammandrag av det realiserade priset. Via Oma Helen kan du hålla koll på din elförbrukning ända ner på timnivå och kan också bekvämt sköta avtalsärenden vid behov. Tjänsten är kostnadsfri.

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information