E-tjänster

Oma Helen

I våra kostnadsfria e-tjänster kan du hålla koll på ditt hushålls energiförbrukning ända ner på timnivå. Det hjälper dig att planera och minska din energianvändning.

Registrera dig med dina bankkoder.

Logga in

Online-palvelu

För mer information


Kundförmåner

Som Helens kund, får du olika förmån och alltid bra service.


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.