Elöverföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget. I Helsingfors sköts elöverföringen av Helen Elnät. På Helen Elnäts webbplats hittar du information om överföringspriser, elanslutningar, strömavbrott och pågående arbeten i elnätet.

Gå till Helen Elnäts webbplats

Vad är elöverföring?

Ditt nätbolag överför el till ditt hem och ser till att elnätet fungerar, alltid och under alla förhållanden. Även om du konkurrensutsätter ditt elavtal överförs elen alltid av det lokala nätbolaget, som äger distributionsnätet i området.

I din elräkning betalar du också för elöverföringen. Ditt lokala nätbolag fakturerar för elöverföringen med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta erbjuder vi Helens elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Elnätsverksamhet är monopolverksamhet som kräver tillstånd och övervakas av Energimyndigheten. Energimyndigheten ser till att prissättningen av elöverföringen är skälig och beviljar elnätstillstånd i Finland. Caruna, Elenia och Helen Elnät är de största nätbolagen i Finland. På Energimyndighetens webbplats finns en förteckning över samtliga elnätsinnehavare i Finland (på finska). Stamnätet i Finland övervakas och utvecklas av det finska stamnätsbolaget Fingrid Abp.

sahkonsiirto.jpg

Om det blir strömavbrott...

Information om strömavbrott i Helsingfors finns på Helen Elnäts webbplats (på finska).
Alla strömavbrott i hela landet finns samlade på Finsk Energiindustris avbrottskarta (på finska).

För mer information