Fjärrkyla

Klimatneutral och bekymmersfri kyla till fastigheter i Helsingfors innerstad.

Ta kontakt

Henkilö istuu sohvalla ja selaa puhelinta, kannettava tietokone sylissä.

Vad är Fjärrkyla?

Fjärrkyla produceras huvudsakligen i Katri Valas värmepumpsanläggning klimatneutralt av renat avloppsvatten, fjärrkylans returvatten samt ursprungscertifierad klimatneutral el.​

Med hjälp av fjärrkyla behöver varken kondenseringsenheter eller värmepumpar som använder köldmedier installeras i fastigheten. Kylningen sker när kallt vatten styrs till olika delar av fastigheten från källaren med hjälp av husteknik.

Henkilö kävelee kauppakeskuksessa

Fördelar med fjärrkyla

Fjärrkyla möjliggör behaglig temperatur året om, också under heta sommardagar. Varken kondenseringsenheter eller värmepumpar som använder köldmedier behöver installeras i fastigheten – det betyder att utrymmet i fastigheten kan användas för andra ändamål, inga ingrepp görs i fasaden och inga bullerolägenheter uppstår när kylan är i gång. Fjärrkylans kyleffekt kan vid behov ökas flexibelt utan större ändringsarbeten.

Fördelar med fjärrkyla

  1. Fjärrkyla fungerar omärkligt och tyst i fastigheten
    Fjärrkyla kräver inga värmepumpar eller kondenseringsenheter i fastigheten, och därför fungerar kylan tyst och omärkligt. Utrymme frigörs för andra ändamål i fastigheten, och inga ingrepp görs i fasaden.
  2. Fjärrkyla kan flexibelt skalas upp
    När kylbehoven ökar kan Fjärrkylans kyleffekt flexibelt höjas – du får tillgång till större kyleffekt utan någon större investering.
  3. Spillvärmen från fastigheten utnyttjas som klimatneutral fjärrvärme
    Fjärrkyla produceras med klimatneutrala energikällor och främjar ett effektivare energisystem, när fastighetens överskottsvärme utnyttjas som klimatneutral fjärrvärme.

Yritys Helen betjänar dig dygnet runt

Yritys Helen -service är din nyckel till att förstå energiförbrukningen. I appen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv.

Läs mer

Var du intresserad? Ta kontakt!

Kontakta oss så ger vi dig ett erbjudande på bästa möjliga kylningsystem för ditt företag.

Ta kontakt

För mer information