Fjärrvärme i husbolaget

Fjärrvärme är ett säkert, framstegsvänligt uppvärmningssätt för både nya och gamla byggnader. Den håller husbolagets gångar och innergårdar isfria på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra tjänster som förbättrar energieffektiviteten

Optimerad värmeförsörjning

Kiinteistövahti hjälper husbolaget att optimera sin värmeförsörjning. Den förbättrar komforten, sänker värmekostnaderna och gör boendet klimatvänligare.

Läs mer

Smart fjärrvärmecentral som en tjänst

När du väljer en smart fjärrvärmecentral som en tjänst framom en traditionell central till ditt husbolag, sparar du tid, arbete och pengar. Vi sköter allt som har med fjärrvärmecentralen att göra under hela dess livscykel.

Läs mer

Använd fjärrvärmen till golvvärme och till att hålla gården isfri

Fördelar med vattenburen golvvärme

 • Fastighetens energi- och livscykelkostnader minskar avsevärt.

 • Den energieffektivaste typen av golvvärme i hus med fjärrvärme.

 • Lätt att installera i både nybyggen och renoveringsobjekt.

 • Litet utrymmesbehov för tekniken, inga synliga uppvärmningsanordningar.

 • Jämn och komfortabel värme, lätt att justera.

 • Våtutrymmena hålls torra, inga fuktskador.

Det är bra att förbereda för vattenburen golvvärme i samband med ett stambyte, även om den inte genast tas i bruk.

 

Lattialämmityksen on tarkoitus pitää kylpykuone kuivana.

Fjärrvärmen håller gångar, innergårdar och uppfarter isfria

 • Ingen snö stannar kvar på gångarna och de hålls torra.
 • Vinterunderhållet underlättas – ingen kostsam snötransport, plogning eller sand behövs.

 • Gångens yta hålls snö- och isfri på vintern.

 • Fotgängarnas säkerhet förbättras.

 • Avisning med hjälp av fjärrvärme är energieffektivt.

 • Installation av ett avisningssystem är en kostnadseffektiv investering som minskar vinterunderhållets utgifter långt framåt i tiden.

 Vad kostar avisning?

En kubikmeter snö (1 m3) kostar ca 3,80 € att smälta med fjärrvärme. Ett lastbilslass snö (12 m3) kostar ca 46 € att smälta på plats med fjärrvärme.

Exempel: 150 m2 gårdsområde

Energikostnad: ca 8 €/m2/ år för avisning av ett gårdsområde, vilket innebär att den sammanlagda kostnaden i prisexemplet är ca 1 200 € per år.

För mer information


Uppvärmningssättets växlare


Priser

Kaukolämmön hinnoittelu on vakaata, avointa ja ennakoitavaa.

Dela: