Fjärrvärme i bostadsbolag

Ska du bygga en ny fastighet eller byta uppvärmningssystem? Eller vill du kanske förbättra det nuvarande fjärrvärmesystemets energieffektivitet eller övergå till klimatneutral uppvärmning? På den här sidan hittar du mer information om fjärrvärme från Helen.

Ta kontakt

Fjärrvärmen kommer att förnyas år 2024

Vi kommer att förnya fjärrvärme-produkterna för våra konsument-, bostadsrätts- och företagskunder i början av nästa år. Bekanta dig med de viktigaste förändringarna.
Läs mer

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme ger komfort. Den är en stabil, bekväm och pålitlig värmelösning som lämpar sig för alla slags fastigheter. Fjärrvärmen är enkel att använda. Utrustningen har lång livscykel och kräver inte mycket underhåll. Med fjärrvärme värmer du både fastigheten och tappvarmvattnet. Fjärrvärmen räcker till för kunderna i alla väder och bostadsbolaget har alltid tillgång till varmt vatten efter behov. Fjärrvärme är ett hållbart uppvärmningssätt i staden.

  • Fjärrvärmen från Helen har en leveranssäkerhet som är i världstopp.
  • Fjärrvärmen har många användningsändamål. I fjärrvärmehus kan man installera energieffektiv vattenburen golvvärme. Fjärrvärme kan också användas för att hålla gång- och körvägar och gårdsdäck fria från snö och is under vintern.
  • Fjärrvärme lämpar sig för både nya och gamla fastigheter och fungerar pålitligt tillsammans med andra uppvärmningsformer och energieffektivitetslösningar.

Fjärrvärmen från Helen blir klimatneutral

År 2023 stänger vi Hanaholmens kraftverk och halverar användningen av stenkol. År 2024 upphör kolförbränningen i Sundholmens kraftverk, och efter det är vår produktion helt kolfri. Produktionen ersätts med energilagring, spillvärme och biovärme samt sol- och vindkraft.

Redan nu kan våra kunder göra sin nuvarande fjärrvärme klimatneutral eller utsläppsfri med hjälp av tilläggstjänsterna till fjärrvärme.

Fjärrvärmeprodukter

Månadsvärme Fastighet

När den nuvarande fjärrvärme produkten förnyas 1.1.2024 kommer bostadsbolag och företagskunder kommer att ha sin egen produkt, Månadsvärme Fastighet. Det är nu enklare att följa uppvärmningskostnaderna eftersom priset för Månadsvärme Fastighet faktureras månadsvis. Priset består av en fast grundavgift som fastställs utifrån förbrukningsdata för de senaste tre åren och en energiavgift som uppdateras i januari och juli för ett år i taget.

Ekovärme Cirkulär

Genom att uppdatera uppvärmningen till Ekovärme Cirkulär minskar du konkret ditt klimatavtryck och bidrar till att främja lokal och CO2-fri energiproduktion. ​

Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme.

Ekovärme Bio

Genom att uppdatera fastighetens uppvärmning till Ekovärme Bio minskar du konkret fastighetens klimatavtryck och främjar lokal och förnybar energiproduktion.

Värmens ursprung certifieras med Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme.

Anskaffning av fjärrvärme – steg för steg

Kunden begär en budgetär eller bindande offert på fjärrvärmeanslutning.

Kundens VVS-planerare levererar de tekniska planerna till Helen för granskning, och på basis av dem skickas en bindande offert på fjärrvärmeanslutning till kunden för godkännande.

När kunden har godkänt offerten börjar vi planera byggandet och utförandet av anslutningen enligt den tidsplan kunden önskar. Byggandet av anslutningen tar 6–8 veckor från godkännandet av offerten.

Utöver fjärrvärmeanslutningen ska du också skaffa och låta installera en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen överförs värmeenergi från fjärrvärmevattnet till vattnet som cirkulerar i fastighetens uppvärmningskrets och till tappvarmvattnet.

Våra experter ser till att din anläggning planeras och utförs på rätt sätt genom att granska de tekniska planerna och göra ibruktagnings- och slutgranskningar på platsen.

När fjärrvärmeanslutningen har byggts och fjärrvärmecentralen har konstaterats vara säker och fungerande, kan värmeleveransen påbörjas.

Våra tjänster som förbättrar energieffektiviteten

Optimerad värmeförsörjning

Kiinteistövahti hjälper husbolaget att optimera sin värmeförsörjning. Den förbättrar komforten, sänker värmekostnaderna och gör boendet klimatvänligare.

Läs mer

Smart fjärrvärmecentral som en tjänst

När du väljer en smart fjärrvärmecentral som en tjänst framom en traditionell central till ditt husbolag, sparar du tid, arbete och pengar. Vi sköter allt som har med fjärrvärmecentralen att göra under hela dess livscykel.

Läs mer

Yritys Helen betjänar dig dygnet runt

Yritys Helen ger bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. I tjänsten kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. 

Logga in

Intresserad? Begär offert

Våra experter rekommenderar den lämpligaste värmelösningen för just ert bostadsbolag. Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Ta kontakt

Vanliga frågor om Fastprisfjärrvärme

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Hur fungerar Fastprisfjärrvärme?
Fastprisvärme är en tidsbunden energiprodukt som riktar sig till alla våra fjärrvärmekunder. Energiavgifterna för fjärrvärme under de fyra prisperioderna är oförändrade i 3 år.

Produkten har 4 prisperioder (vinter/vår/sommar/höst) precis som den vanliga fjärrvärmeprodukten. De periodpriser som meddelas när du ingår avtal om produkten är oförändrade under hela avtalsperioden, alltså i 36 månader.

Avtalet om produkten träder i kraft vid ingången av följande kalendermånad efter beställningen. Efter avtalsperioden kan du fortsätta med en ny treårig avtalsperiod eller återgå till den normala fjärrvärmeprodukten.

Förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda produkten är att vi har gjort prissäkringar som motsvarar kundens värmeförbrukning. Med våra stora kunder (värmeförbrukning över 1000 MWh/år) kommer vi därför separat överens om när avtalsperioden inleds.

Fastprisfjärrvärme är en tidsbunden produkt som har fyra perioder med oförändrat pris under hela avtalsperioden. I den normala Fjärrvärmeprodukten uppdateras energiavgifterna för de fyra prisperioderna fyra gånger per år och avtalet gäller tills vidare.

Värmemarknaden är inne i en omvälvning och de föränderliga kostnaderna, så som priserna på el och utsläppsrätter, är svåra att förutse långt i förväg. För en treårsperiod kan vi erbjuda våra kunder ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till den vanliga fjärrvärmeprodukten.

Produkten är tidsbunden och gäller i tre år (36 mån).

När avtalsperioden gått ut överförs du automatiskt till den normala Fjärrvärmeprodukten. Du kan också ingå ett nytt tidsbundet avtal, och då bestäms priserna enligt den prislista som gäller vid tidpunkten i fråga.

När det är fråga om ett företag fortsätter avtalet automatiskt och överförs på den nya ägaren eller innehavaren i enlighet med det ursprungliga avtalet.
För kunder som bor i enfamiljs- eller småhus upphör avtalet när fastigheten säljs eller när kunden flyttar bort.

Priset på produkten ändras inte mitt under pågående avtalsperiod. På priset för produkten har Helen dock rätt att lägga skattehöjningar som införs under avtalsperioden, nya skatter och avgifter av skattenatur samt höjningar av befintliga och kommande myndighetsavgifter enligt den prisinverkan de har.

Du kan fylla i kontaktformuläret på produktens webbsida.

Avtalet träder i kraft vid ingången av följande månad efter beställningstidpunkten.

Prissättningen av fjärrvärme grundar sig på kostnaderna för produktion och distribution av värme. Priset består av en energiavgift och en flödesavgift.

Energiavgiften täcker de rörliga kostnaderna för produktion och överföring av värme. Som exempel kan nämnas kostnaderna för de energikällor vi använder, energiskatter, utsläppsrätter och elförbrukning.

Vid Fastprisfjärrvärme säkrar vi värmeproduktionskostnaderna för de följande tre åren, och på så sätt kan vi erbjuda energiavgifter som är oförändrade för de olika perioderna. Energiavgifterna innefattar prissäkringskostnader och en eventuell väderrisk.

Med flödesavgiften säkerställer vi en störningsfri värmeleverans och ser till att värmen räcker till åt alla också när vädret är som kallast. Med hjälp av avgiften täcker vi de fasta kostnaderna för produktion och överföring av fjärrvärme, till exempel investeringar i produktionsanläggningar och nät samt underhåll. Flödesavgiftens storlek är beroende av byggnadstypen och fastighetens behov av värmeeffekt. Fastprisfjärrvärme har samma flödesavgift som den normala Fjärrvärmeprodukten.