Nyhet / 8.10.2013

Färdkost för Energisparveckan

Helsingfors Energis Energitorg erbjuder färdkost för Energisparveckan lördag 5.10. På den förnyade energiutställningen kan du på ett konkret sätt lära dig hur var och en av oss kan göra en insats för klimatet utan större möda. Samtidigt blir också energiräkningen lägre.

Utställningen i Helsingfors Energis Elhus är öppen kl. 10–15.

Småskalig solelsproduktion ger lägre energiräkning
På Energitorget kan du också bekanta dig med småskalig solelsproduktion, som är en konkret möjlighet att för eget bruk producera energi som i praktiken är utsläppsfri. Överskottselen kan du sälja till Helsingfors Energi.

På Helsingfors Energis webbplats kan du beräkna hur mycket solel din fastighet skulle kunna producera. Helsingfors Energis solpanelspaket lämpar sig för både fast boende och fritidsbostäder som är anslutna till elnätet. Panelerna har en  livslängd på drygt 30 år och är i praktiken underhållsfria. Småskalig solelsproduktion höjer fastighetens värde och gör dig mindre beroende av variationer i elpriset. Övervakningen av förbrukningen blir noggrannare.

Uppdatera dina energisparkunskaper
På Energitorget har du tillfälle att uppdatera dina energisparkunskaper lördag 5.10. Du kommer väl ihåg att det lönar sig att duscha i stället för bada. Med den mängd vatten som går åt till ett bad kan du duscha fem gånger. Varje grad lägre rumstemperatur motsvarar 5 % av hemmets årliga energiförbrukning. Hemelektronik som är i standbyläge står för 3–10 % av hemmets elförbrukning. 

Under Energisparveckan ordnas också annat program på Energitorget: måndag 7.10 berättar vi om hur belysningen och valet av lampor påverkar energiförbrukningen och tisdag 8.10 om energieffektiv uppvärmning.Vardera dagen hålls två infotillfällen, klockan 13 och klockan 15.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet