Nyhet / 22.11.2013

Hedersomnämnande till Helsingfors Energi i undersökning om företagens rykte och ansvarstagande 2013

Helsingfors Energi fick i dag hedersomnämnande som ett företag som framgångsrikt förbättrat sitt ansvarstagande image. Även i fråga om ryktet placerade sig Helsingfors Energi bland de tio bästa.

Hedersomnämnandet tilldelades de tre framgångsrikaste finländska företagen i TNS Gallups undersökning ”Yritysten maine ja vastuullisuus 2013” (Företagens rykte och ansvarstagande). Enligt undersökningen har företagen främjat ansvarstagande företagsverksamhet i Finland genom sitt agerande.

På basis av undersökningsmaterialet verkar det finnas ett klart samband mellan ett företags ansvarstagande image och rykte. Om den ansvarstagande imagen har fått sig en törn i någon fråga är detta ofta den största bidragande faktorn till försämrat rykte som helhet. På motsvarande sätt är positiv publicitet i fråga om antingen ekonomiskt, socialt eller miljömässigt ansvarstagande, eller "enbart" oförvitlighet i en i övrigt turbulent omvärld, ofta det som förbättrat företagets rykte som helhet.

Ansvarstagande uppfattas i dag mer komplext än tidigare. I finländarnas spontana tolkningar förknippas företagens ansvarstagande allra oftast med miljöfrågor, men även med företagets omsorg om sin personal och med ekonomiska och skattemässiga teman.
I undersökningen medverkade 59 finländska företag från olika branscher, undersökningen utfördes nu för fjärde gången.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag Helen