Nyhet / 21.3.2013

Helsingfors Energi öppnar en utställning som främjar energisparande

Lördagen den 23 mars öppnar Helsingfors Energi en ny energiutställning som är öppen för alla och har fritt inträde.

Utställningen på Energitorget i Elhusets tredje våning ger en bred presentation av energisparande i hemmet på ett sätt där besökarna själva får testa energisparandets effekter. Helsingfors Energi har som mål att uppfylla de allt mer ambitiösa energieffektivitetsmålen.

Ny lösning underlättar egen elproduktion i hemmen

Solpaneler har snabbt ökat i popularitet även i Finland. För att underlätta småskalig produktion i hemmen har Helsingfors Energi tagit fram en lösning där bolaget erbjuder sig att köpa överskottsel från hemmen till marknadspris, som följer timpriset på elbörsen. Den nya lösningen som ska underlätta småskalig produktion i hemmen presenteras på den nya energiutställningen. Helsingfors Energis verksamhetsmodell motsvarar i hög grad den riktlinje om främjande av småskalig produktion i hemmen som Finsk Energiindustri presenterade i veckan.

- Att främja småskalig produktion är en del av framtidens intelligenta och interaktiva energisystem, säger Sami Sailo som är chef för Helsingfors Energis enhet Ellösningar.

Energisparande en del av hemmens vardag

- Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid genomförs i form av ett omfattande investeringsprogram som ska förnya produktionen. För Helsingfors Energi är det viktigt att energieffektivitet förutom inom produktionen även genomförs inom energianvändningen, sade Helsingfors Energis VD Pekka Manninen i sitt inledningsanförande när den nya energiutställningen presenterades torsdagen den 21 mars.

Experten Pentti Puhakka från arbets- och näringsministeriet betonade i sitt anförande att även energibolagen har en hel del att göra när det gäller att möta kraven på energieffektivitet.

- Vi behöver energibolagens satsningar inom rådgivningen, det är uppenbart även i skenet av den energi- och klimatstrategi som offentliggjordes i går.

- Energieffektivitet är den snabbaste, enklaste och kostnadseffektivaste metoden för att motverka klimatförändringen.

Energieffektivitet bör genomföras inom såväl produktion som distribution och användning. I dag är högklassig energirådgivning också en konkurrensfördel för energibolagen. Därför främjar Helsingfors Energi energisparande med hjälp av internet, kundtidningen och denna utställning så att de olika metoderna förstärker varandra, sade Helsingfors Energis energieffektivitetschef Rauno Tolonen.