Nyhet / 23.5.2013

Helsingfors gatubelysning går in i ny smart era

Helsingfors gatubelysning har bland de första i världen börjat styras med ett smart system. Tack vare det nya styrsystemet kan belysningstiden och -effekten styras individuellt i olika områden. 

Helsingfors Energi tar i bruk ett nytt styrsystem för gatubelysningen som gör det möjligt att styra belysningen i flera olika grupper. Av gatubelysningscentralerna genomgår hälften en omfattande förnyelse medan den andra hälften byts ut helt inför det nya styrsystemet.

Det nya styrsystemet kan även användas för att styra enskilda armaturer. Under de närmaste tio åren installeras uppskattningsvis cirka 10 000 armaturspecifika styrdon, vilket ger möjlighet att dämpa gatubelysningen under lågtrafiktid utan att äventyra trafiksäkerheten.

Belysningen mäts områdesvis med sensorer. De första sensorerna har installerats på Elhusets tak i Kampen och mäter belysningssituationen i södra Helsingfors. Genom mätning av belysningsnivån i enskilda områden kan belysningen tändas och släckas noggrannare än förut. Lokala skillnader i molnigheten gör att ljusheten varierar i olika delar av staden, och t.ex. i innerstaden kräver gatuavsnitten som omges av höga byggnader belysning som styrs efter andra klockslag än den övriga belysningen.

På Drumsö fungerar gatubelysningen redan nu delvis med det nya styrsystemet och i lite annan rytm än staden i övrigt.

- Genom ett digert investeringsprogram har vi förbättrat gatubelysningens energieffektivitet betydligt. Med hjälp av det nya styrsystemet förbereder vi oss på en mera omfattande användning av LED-belysning. Det är både vettigare och lättare att dimra LED-lampor än de traditionella urladdningslamporna, säger enhetschef Olli Markkanen på Helsingfors Energi.

Målet är att belysningen i Helsingfors stad i framtiden även ska kunna styras med rörelsevakter och mätningar av trafikmängderna.

Servicesäsongen har börjat för armaturerna

Gatubelysningen servas regelbundet. År 2013 ingår 19 000 armaturer i serviceprogrammet.

Den egentliga säsongservicen sker under årets ljusaste tid för att minimera olägenheterna av underhållet. I år började servicearbetena i början av maj och slutförs inom september. Medan serviceåtgärderna pågår kan det hända att utomhusbelysningen är påslagen under avvikande tider.

I samband med servicen rengör man reflektorerna och skyddsglasen på de armaturer som ingår i serviceprogrammet, byter lampa och kontrollerar armaturens och stolp- eller vajerkonstruktionens mekaniska säkerhet.

I Helsingfors är inte bara trafikleder och gångvägar, parker och torg upplysta utan även centrala byggnader, broar, statyer och parker. Stadens gatubelysningsnät omfattar cirka 86 000 armaturer och 1 750 gatubelysningscentraler.