Nyhet / 1.3.2013

Kvarnbäckens värmecentral konverterades till naturgas

Helsingfors Energis förnyade värmecentral i Kvarnbäcken har tagits i drift.

I samband med moderniseringen konverterades värmecentralen från olja till naturgas. Samtidigt förnyade man brännarna, gjorde förbränningstekniska förändringar, förbättrade behandlingen av rökgaserna och förnyade värmecentralens automation och elinstallationer. Kvarnbäckens värmecentral är nu en av de utsläppssnålaste naturgasdrivna värmecentralerna i Finland. Även energieffektiviteten är på hög nivå.

Moderniseringen av värmecentralen medförde många fördelar. Förutom övergången till naturgas, de utsläppstekniska förändringarna och den förbättrade energieffektiviteten innebär anslutningen till naturgasnätet även att anläggningen i framtiden kan använda biogas som energikälla.

Kvarnbäckens värmecentral används som spetsvärmecentral när effekten från Helsingfors Energis kraftvärmeverk och värmepumparna som utnyttjar spillvärme från avloppsvattnet inte räcker till för att tillgodose helsingforsbornas värmebehov. Som reservvärmecentral används Kvarnbäckens värmecentral för att trygga värmedistributionen året om vid eventuella störningar eller revisionsavställningar i kraftverken. Anläggningen är i drift ca 500-700 timmar per år. Värmecentralens årliga värmeproduktion är cirka 70 GWh, vilket motsvarar omkring en procent av Helsingfors värmebehov.

Oljecisternerna placeras under markytan

Vid Kvarnbäckens värmecentral byggs två cisterner för lättolja som används som reservbränsle. De nuvarande tjockoljecisternerna rivs. De nya cisternerna som är mindre än de gamla placeras i enlighet med den fastställda detaljplanen i ett insprängt bergrum i värmecentralens omedelbara närhet. Naturgasdriften minskar oljetransporterna till anläggningen.

Kvarnbäckens värmecentral byggdes 1979-1980 bredvid Helsingfors Energis urdrifttagna kraftverk. Anläggningen är obemannad och styrs från Helsingfors Energis värmekontrollrum. Värmeeffekten är 240 MW. Skorstenen är hundra meter hög.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet