Uutinen / 11.3.2013

Myllypuron lämpökeskus modernisoitiin maakaasukäyttöiseksi

Helsingin Energian Myllypuron lämpökeskus on otettu uusittuna käyttöön. 

Modernisoinnin yhteydessä lämpökeskus muutettiin öljykäytöstä maakaasulle. Samalla uusittiin polttimet, tehtiin polttoteknisiä muutoksia, parannettiin savukaasujen käsittelyä ja uusittiin lämpökeskuksen automaatio sekä sähköistys. Myllypuron lämpökeskus on nyt päästöiltään yksi Suomen puhtaimpia maakaasukäyttöisiä lämpökeskuksia. Myös sen energiatehokkuus on korkeaa tasoa.

Lämpökeskuksen modernisoinnissa saavutettiin monia etuja. Maakaasuun siirtymisen, päästöteknisten muutosten ja energiatehokkuuden parantamisen lisäksi maakaasuverkkoon liittyminen mahdollistaa biokaasun käytön laitoksen energialähteenä tulevaisuudessa.

Myllypuron lämpökeskusta tarvitaan huipputuotantoon silloin, kun Helsingin Energian yhteistuotantovoimalaitosten ja jäteveden hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen tehot eivät riitä kattamaan helsinkiläisten lämmöntarvetta. Varalämpökeskuksena Myllypuron lämpökeskusta käytetään varmistamaan lämmönjakelua ympäri vuoden voimalaitosten mahdollisten häiriötilanteiden tai huoltoseisokkien aikana. Laitosta käytetään noin 500-700 tuntia vuodessa. Sen vuosittainen lämmöntuotanto on noin 70 GWh, joka vastaa noin yhtä prosenttia Helsingin lämmöntarpeesta.

Öljysäiliöt sijoitetaan maan alle

Myllypuron lämpökeskukselle rakennetaan kaksi säiliötä sen varapolttoaineena toimivalle kevyelle polttoöljylle. Nykyiset raskaan polttoöljyn säiliöt puretaan. Kooltaan nykyisiä pienemmät säiliöt sijoitetaan vahvistetun asemakaavan mukaisesti lämpökeskuksen välittömään läheisyyteen kallion sisälle louhittuun tilaan. Maakaasukäyttöisyys vähentää öljynkuljetuksia laitokselle.

Myllypuron lämpökeskus rakennettiin Helsingin Energian käytöstä poistetun voimalaitoksen viereen vuosina 1979-1980. Laitos toimii miehittämättömänä, sitä ohjataan Helsingin Energian lämpövalvomosta. Laitoksen lämpöteho on 240 MW. Piipun korkeus on sata metriä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus