Nyhet / 8.10.2013

Moderniseringen av Kvarnbäckens värmecentral fortskrider

Kvarnbäckens värmecentral konverterades i fjol från tjock brännolja till naturgas. På området byggs som bäst två bränslecisterner för lätt brännolja, som är reservbränsle för naturgasanläggningen.

Cisternerna blir huvudsakligen underjordiska och de synliga delarna kamoufleras. Byggnadsarbetena pågår fram till våren och avslutas på försommaren med iståndsättning av gårdsområdet.

Helsingfors Energi moderniserar Kvarnbäckens värmecentral för att säkra ekoeffektiv och pålitlig värmedistribution i Kvarnbäcken.

Schaktningsarbetena är nu slutförda och i bergrummet har fundament och en bottenplatta gjutits för de nya cisternerna. Byggandet av cisternerna har nyligen påbörjats. De egentliga byggnadsarbetena slutförs före årsskiftet. Vid behov arbetar man också på veckosluten. Arbetet med att täcka in cisternerna börjar i december och ska vara färdigt i mars 2014. De befintliga cisternerna rivs hösten 2014.

Beroende på hur vädret blir i vinter skyddas byggarbetsplatsen och cisternerna vid behov med tillfälliga takkonstruktioner. Under byggnadsarbetets gång utförs ganska stora lyft, när cisterndelarna och takbalkarna för bergrummet ska på plats.

Vi försöker utföra byggnadsarbetet så att det stör invånarna och omgivningen så lite som möjligt.

Läs mer om ämnet

Värme