Nyhet / 4.6.2013

Nästan alla fjärrvärmekunder har nu fjärravläsning

Uppgifter om värmeförbrukningen på timnivå via Sävel Plus – Fakturering enligt faktisk förbrukning

Av Helsingfors Energis cirka 14 500 fjärrvärmekunder omfattas cirka 12 000 av fjärravläsning. Installationen av mätare fortsätter och vid årets slut har alla värmekunder fått fjärravläsning. Över 90 % av alla uppvärmda byggnader i Helsingfors värms med fjärrvärme. Elkonsumenterna i Helsingfors omfattas redan av fjärravläsningstjänsten. Tack vare fjärravläsningen kan alla våra kunder snart följa sin energiförbrukning till och med på timnivå via vår avgiftsfria tjänst Sävel Plus. Från och med augusti övergår värmekunderna till fakturering på basis av faktisk förbrukning.

Via vår webbtjänst Sävel Plus kan kunderna följa hemmets eller företagets energiförbrukning till och med timme för timme. Tjänsten ger kunderna möjlighet att fundera på sin egen energianvändning och hur de skulle kunna spara energi. Kunderna kan skriva in sina egna mål för energiförbrukningen och följa hur de uppfylls. De kan också jämföra sin förbrukning med andra hushåll av samma typ. Kunder som inte ännu har en fjärravläst mätare kan se förbrukningsdata på månadsnivå.

Fakturor på basis av faktisk förbrukning

Fjärravläsningen möjliggör fakturering på basis av faktisk förbrukning, som våra fjärrvärmekunder övergår till från och med augusti. Förändringen gör värmefaktureringen enklare och tydligare, eftersom kunderna kan se på varje faktura hur mycket värme de förbrukat föregående månad. Vi berättar mer om det nya faktureringssättet i ett meddelande som distribueras med värmefakturan.

Läs mer om ämnet

Värme