Nyhet / 4.11.2013

Graffitiplank kring den nya elstationen

Bostäderna och arbetsplatserna som byggs i Fiskehamnen i Helsingfors behöver också mera el. Byggandet av en ny elstation i området startar våren 2015.

Elstationen ökar distributionskapaciteten till de nya bostadsområdena och förbättrar också elleveranssäkerheten till de omgivande områdena.  

På grund av elstationens centrala läge var bygglovet förenat med höga krav med avseende på stadsbilden. Kraven beaktades vid arkitektplaneringen. Bland annat omges byggnaden av ett levande graffitiplank, som erbjuder en bra och synlig plats för kreativ urban konst. Utgångspunkten för den tekniska planeringen var att lösningarna skulle vara så energieffektiva som möjligt – ett exempel är huvudtransformatorernas kylningssystem. Spillvärmen från kylningen av transformatorerna tas tillvara och utnyttjas för uppvärmning av byggnaderna.


Helen Elnät Ab investerar årligen 40–50 miljoner euro i utveckling av elnätet i Helsingfors. Investeringarna behövs för att tillgodose den växande stadens behov och för att förnya elnätet. De förbättrar också elleveranssäkerheten.