Nyhet / 3.12.2014

Helsingfors Energi blir Helen Ab

Affärsverket Helsingfors Energi blir Helen Ab 1.1.2015. Bolagets verksamhet och tjänster fortsätter som förut, och förändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida. Bakgrunden till förändringen är Helsingfors stads beslut att bolagisera affärsverket Helsingfors Energi.

Helsingfors Energis nuvarande affärsverksamhet övergår till Helen Ab, med undantag för utomhusbelysningsfunktionerna i Helsingfors. Bolaget ägs till 100 procent av Helsingfors stad.

- Namnet byts ut, men de grundläggande utgångspunkterna för verksamheten består. Våra kunder är nöjda med oss, och detta vill vi arbeta för även i framtiden genom att mångsidigt utveckla våra produkter och tjänster, säger VD Pekka Manninen.

Helen Ab som inleder sin verksamhet vid årsskiftet är ett av Finlands största energiföretag när man ser till omsättningen och antalet kunder. Av fastigheterna i Helsingfors värms över 90 % med fjärrvärme, och fjärrkylans popularitet fortsätter att öka. El säljer Helen Ab till hushåll och företag i hela landet. 

Helens mål är en koldioxidneutral framtid. Inom energiproduktionen används redan nu över tio energikällor och många olika produktionssätt. Som energikällor utnyttjas bl.a. vatten, vind, sol, värme ur renat avloppsvatten samt kallt havsvatten. De energieffektiva kraftvärmeverken eldas med naturgas och stenkol och efter årsskiftet även med träpellets. 

Fakta

  • Bolagsnamn från 1.1.2015: Helen Ab

  • FO-nummer från 1.1.2015: 2630573-4

  • Bankkontona är oförändrade

  • Tjänsterna, verksamhetsställena och kontaktuppgifterna är oförändrade