Nyhet / 7.3.2014

NCC är Årets Kauko

NCC tilldelades hedersomnämnandet Årets Kauko vid det årliga seminariet för fjärrvärme- och fjärrkylaintressenter i Helsingfors tisdag 4.3.2014.

Varje år på Kaukodagen utses en person eller en sammanslutning som har främjat energieffektiv användning av fjärrvärme och fjärrkyla i sin verksamhet till Årets Kauko av Helsingfors Energis fjärrvärme- och fjärrkylaexperter. Till Årets Kauko 2014 utsågs den nordiska byggkoncernen NCC. Tero Estovirta som är VD för NCC Property Development mottog diplomet på NCC:s vägnar vid Helsingfors Energis intressentseminarium på Helsingfors Börsklubb.

I motiveringen konstateras att NCC har fungerat som vägvisare och föregångare vid byggnadsprojekt i Helsingfors. NCC har skapat innovativa energilösningar där projektutvecklaren, byggaren och slutkunden på ett ansvarstagande sätt har genomfört långsiktiga lösningar i nära samarbete med energiföretaget.

I Helsingfors är byggnaderna på ett unikt sätt delar av ett intelligent energisystem, där spillenergi från fastigheterna tas tillvara och utnyttjas så effektivt som möjligt med hjälp av fjärrvärme- och fjärrkylasystemen. I och med att fastigheterna ansluts till det högeffektiva CHC (Combined Heat and Cooling)-systemet minimeras deras totala miljöpåverkan samtidigt som byggandet av stadsmiljön blir synnerligen effektivt.

Med hjälp av fjärrvärme och fjärrkyla har NCC kunnat erbjuda fastigheternas slutanvändare ett högklassigt inomhusklimat och har samtidigt lyft energieffektiviteten till en helt ny nivå.


- Hedersomnämnandet Årets Kauko är ett bevis på NCC:s långsiktiga strategi för att främja hållbar utveckling. Helsingfors Energi har varit en innovativ partner i våra projekt och har för sitt vidkommande hjälpt oss att genomföra vår strategi och samtidigt bidragit till hela branschens utveckling, säger VD Tero Estovirta på NCC Property Development.

- Årets Kauko utsågs nu för 11:e gången, säger direktör Marko Riipinen på Helsingfors Energis affärsområde Värmemarknaden. Seminariet på Kaukodagen och valet av Årets Kauko är för oss ett sätt att utbyta information och erfarenheter med utvecklarna och användarna av fjärrvärme- och fjärrkylasystemet som främjar energieffektivitet.

Läs mer om ämnet

Värme