Nyhet / 9.10.2014

Finlands största solkraftverk byggs mitt i Helsingfors

Det nya solkraftverkets funktion baserar sig på en helt ny form av kollektivitet. Den som vill kan köpa en egen solpanel i kraftverket och i realtid följa hur mycket sol den producerar.

Planeringen av Helsingfors Energis nya solkraftverk som ska byggas i Södervik är klar och uppförandet har beställts. Vid planeringen ökades eleffekten: solkraftverket får en nominell effekt på 339 kWp och blir därmed Finlands största. Kraftverket kan placeras på en central plats i Helsingfors genom att utnyttja taket på en befintlig elstation.

Nytt sätt att placera i förnybar energi

Solkraftverkets funktion baserar sig på kollektivitet. De 1188 solpanelerna i kraftverket säljs till enskilda kunder. Kunden får mot en fast månadsavgift tillgång till solelen från sin egen solpanel. Elens värde krediteras i elräkningen. För första gången kan alltså en privatperson nu producera solel utan att behöva investera i en egen småskalig solanläggning. Kraftverket utrustas även med en webbkamera så att man via nätet kan se hur kraftverket fungerar. Kunderna kommer också att kunna jämföra sin egen elförbrukning med produktionen från sin egen solpanel.

- Vi vill erbjuda ett nytt sätt att investera i förnybar energi och samtidigt delta i produktionen av den på ett kollektivt sätt, säger Perttu Lahtinen på Helsingfors Energi. Den egentliga försäljningen av solpaneler börjar i dag 6.10.2014, de som bokat på förhand fick börja köpa paneler torsdag 2.10.2014. För 4,40 euro per månad får man köpa produktionen från en panel. Försäljningssituationen i realtid och närmare produktinfo finns på helen.fi/aurinkovoimala.

Mer förnybar energi

Helsingfors Energis mål är en koldioxidneutral energiproduktion. Att utnyttja solenergi är en viktig del av det här målet. - Vi har förbundit oss att bygga mer solkraft allt efter efterfrågan. På grund av det enorma intresset för solpanelerna i Södervik och den livliga förhandsförsäljningen har vi redan börjat planera nästa solkraftverk, säger Lahtinen. Solenergiproduktionen varierar med årstiderna. En solig sommardag sammanfaller topparna för både elförbrukning, elpris och solkraftverkets produktion. Läs mer om solkraftens möjligheter på blogi.helen.fi.

Läs om solkraftverket på Twitter #aurinkovoimala och Facebook facebook.com/aurinkovoimala.

Mer info:
Perttu Lahtinen, enhetschef, Helsingfors Energi, tfn 09 617 2052

Fakta:
• Kraftverkets effekt är 338,58 kW. Ökar den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.

• Beräknad årsproduktion 275 MWh. Energimängden motsvarar omkring 137 höghustvåors elförbrukning.

• Investeringens värde uppgår till cirka 600 000 euro. Kraftverket byggs med Miljöpennimedel.

• Plats Södervik i Helsingfors, Bjälkgatan 2, taket på Helen Elnät Ab:s elstation.

• Byggnadsarbetena har inletts och kraftverket ska stå färdigt våren 2015.

Läs mer om ämnet

Solenergi