Nyhet / 1.9.2015

Bra utbyte från nya solelsystemet i Böle

Det solelsystem med 101 paneler som Helen installerat på taket till Otavamedias kontorshus i Böle har sedan början av juli redan producerat över 7 000 kWh el, vilket motsvarar ett småhus årsförbrukning.

Solpanelerna installerades på Otavamedias kontorshus vid Estersporten i Böle i slutet av juli. Panelerna togs i produktion i månadsskiftet juni-juli. Systemets totaleffekt är cirka 28 kWp.

Den förnybara energin från solelsystemet används i sin helhet för fastighetens eget bruk.

- Solelsystemet har redan på så här kort tid producerat el motsvarande ett småhus årsförbrukning. På ett år producerar systemet cirka 24 000 kWh, vilket innebär att det kan täcka cirka fyra procent av fastighetens årsförbrukning av el, säger Timo Huolman på Helen.

Otavamedia gick igenom takytorna på sina kontorslokaler tillsammans med Helens experter och på basis av utredningarna valdes Estersporten till det första objekt där företaget samlar erfarenheter av solelsystem. Eventuellt kan det bli aktuellt att också installera solelsystem på andra fastigheter i koncernen.

- Vi har varit mycket nöjda med Estersportens solelsystem. Installationen gick förvånansvärt snabbt och smärtfritt, och utifrån hittills tillgängliga uppgifter kommer systemet att till och med överträffa den beräknade årsproduktionen av energi, säger Wilhelm Ehrnrooth på Otava.

Två alternativ

Helen har två alternativ för produktion av solel: att boka en egen panel eller installera ett helt eget solelsystem, som dimensioneras enligt kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Solelsystem kan byggas i olika storlekar, från små system för enfamiljshus till helheter bestående av hundratals eller tusentals paneler.

Helens två egna stora solkraftverk fungerar enligt bokningsprincipen: vem som helst kan bli solelsproducent genom att boka en egen panel mot en månadsavgift. Söderviks kraftverk som redan är i drift har 1 194 solpaneler medan Stensböle kraftverk som är under byggnad får 3 000 solpaneler.

Helen utnyttjar också värmen från solen genom att samla upp den till fjärrvärmenätet med hjälp av fjärrkylesystemet.

Fakta:

• Fastighet: Otava Ab:s kontorshus vid Estersporten 1, Böle

• Solelsystemets storlek 28 kWp, sammanlagt 101 paneler

• Takyta över 200 kvadratmeter

• Installationstidpunkt juni 2015

• Beräknat årsutbyte 4 % av fastighetens totala elförbrukning  

 Bra utbyte från nya solsystemet i Böle

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi