Nyhet / 26.5.2015

Helen Ab och EuroPark Finland Oy inledde samarbete – Helsingfors fick fyra nya laddningsstationer för elbilar

I P-CityForums parkeringshus på Kampen i Helsingfors har fyra nya laddningsstationer för elbilar öppnats. De nya laddningsstationerna har förverkligats i samarbete mellan Helen Ab och EuroPark Finland Oy.

Laddningsstationerna i CityForum förbättrar märkbart tjänsterna för elbilister. Parkeringshusets centrala läge och miljön som är behaglig året om garanterar en bra laddningsupplevelse.

- I fråga om gatuladdningsstationer har Helen Finlands mest omfattande stadsnät. Med de här nya laddningsstationerna utvidgar vi Helens tjänster för elbilister även till parkeringshus, säger Perttu Lahtinen på Helen Ab.

- Vi utvecklar fortlöpande våra parkeringstjänster. CityForums laddningsstationer är ett bra exempel på nya tjänster, som det behövs allt mer av i fortsättningen, säger Christer Hede på EuroPark Finland Oy.

Helens offentliga laddningsnätverk omfattar nu sammanlagt 39 laddningsstationer för elbilar runt om i Helsingfors och är Finlands största stadsnätverk. Offentliga gatuladdningsstationer finns bl.a. på infartsparkeringarna vid tågbanan. Alla Helens laddningsstationer ingår i det landsomfattande nätverket Virtapiste, också de nya laddningsstationerna i CityForum.

P-CityForums laddningsstationer finns i F-området på parkeringshusets nedre våning. Laddningsstationerna ger möjlighet till både långsam (3,6 kW) och effektivare (17,2 kW) laddning. Priset för långsam laddning är 0,5 €/h och för effektivare laddning 1,0 €/h plus 0,15 c/kWh för elen efter förbrukning. Därtill debiteras normal parkeringsavgift för parkeringen.

Fakta 
• P-CityForum öppet 6-24 (utkörning 24 h) EuroPark P-CityForum
• För att kunna använda Helens offentliga laddningsstationer måste man registrera sig för tjänsten Virtapiste
• Helens laddningsstationer på egen karta www.helen.fi
• Hämta appen Virtapiste gratis i appbutikerna och registrera dig som kund på adressen http://virta.fi.
• Helen Ab är delägare i Liikennevirta Oy som administrerar Virtapiste, ägarandel 10 %
Bilder av de nya laddningsstationerna i mediabanken via den här länken.