Nyhet / 8.9.2015

Helsingforsborna får möjlighet att påverka produktionen av förnybar fjärrvärme

Helen är först i Finland med att erbjuda fjärrvärmekunder i flervåningshus möjlighet att påverka energikällan för fjärrvärmen.

Genom sitt val medverkar kunden till att främja användning av förnybar energi i Helsingfors.

- Helens mål är en koldioxidneutral energiproduktion. Vår nya tjänst stöder uppnåendet av det här målet. Samtidigt får enskilda personer som bor i flervåningshus möjlighet att medverka till en ökad användning av förnybar energi i Helsingfors, säger produktchef Anni Sarvaranta på Helen.

En stor del av bostäderna i Helsingfors värms med fjärrvärme året om. I fortsättningen kan ett hem i Helsingfors besluta att en del av värmen för hemmet ska produceras med förnybara energikällor. Helen förbinder sig dessutom att dubbla den köpta mängden förnybar fjärrvärme i sin egen produktion. Andelen förnybara energikällor inom produktionen ökar alltså också på basis av kundernas val.

Den förnybara fjärrvärmen som säljs till kunderna produceras med träpellets. Pelletsen tillverkas av kutterspån eller andra biprodukter från skogsindustrin. Den träpellets som Helen använder är inhemsk och ursprunget kan spåras. Helen producerar också förnybar fjärrvärme genom att återvinna värme ur avloppsvatten och ta tillvara värme från byggnader som solen och människor värmt upp. 

Fakta:

  • För kunden reserveras varje år 2 000 kWh fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor (träpellets) och som för närvarande är i produktion.
  • 2 000 kWh motsvarar cirka 20 % av en genomsnittlig helsingforslägenhets årliga fjärrvärmeförbrukning.
  • Helen dubblar den mängd kunden köper och ersätter 4 000 kWh av den befintliga fjärrvärmeproduktionen med förnybara energikällor året som följer efter köpet och varje år därefter.
  • Tjänstens pris är 3,40 €/mån/kund (moms 24 %).
  • Priset grundar sig på en extra avgift för förnybara energikällor som läggs på det vanliga fjärrvärmepriset. För övergången till en förnybar energikälla betalar kunden alltså ett pris som är relaterat till den köpta energimängden.
  • Möjligheten att påverka erbjuds alla helsingforshushåll som bor i fjärrvärmehus.
  • Den förnybara fjärrvärme som kunden köper av Helen inverkar inte på bostadsfastighetens fjärrvärmeavtal.

 förnybar fjärrvärme