Nyhet / 2.4.2015

Mot klimatförändringen tillsammans med Högholmen

Helen och Högholmen förenade sina krafter. Även om verksamheten är olika har de två organisationerna en gemensam utmaning: klimatförändringen. För djuren i Arktis märks följderna av klimatförändringen redan nu.

Det finns inte bara en lösning på klimatförändringen, utan det krävs en kombination av många olika metoder. Helen söker efter och utvecklar lösningar i öppet samarbete med olika aktörer. I början av året inledde Helen samarbete med Högholmen. Samarbetet kommer att ta sig många olika uttryck i både Helens och Högholmens verksamhet. Kampanjen startar till påsk och fortsätter hela 2015.

Till påsk öppnas ett nytt sätt att bekanta sig med djuren på Högholmen: tillsammans med Helen har man byggt upp en energidjurrutt som ger praktiska och enkla tips om energiförbrukning. Utanför Amazonia kan besökarna ta en flockbild med energidjur och dela bilden med hashtaggen #energiaeläin. 

- Med hjälp av det lättsamma testet vill vi få både barn och vuxna att tänka på sin energiförbrukning. Att släcka lampor räddar inte världen, men vi hoppas att var och en ska hitta sitt eget sätt att spara energi, säger Pirjo Jantunen på Helen.

Högholmen med i djurparkernas gemensamma kampanj för naturen i polarområdena

Pole to Pole är djurparkernas gemensamma kampanj för den unika naturen i polarområdena. Kampanjen berättar om den rika naturen i polarområdena och hur känslig den är för miljöförändringar. Polarområdenas ambassadörer – isbjörnar och pingviner samt övriga arter i områdena – drabbas av klimatuppvärmningen som är en följd av ökade utsläpp av växthusgaser, särskilt koldioxid, i atmosfären.

Klimatuppvärmningen som orsakas av växthusfenomenet kommer sannolikt att höja jordens medeltemperatur med mellan knappt två och sex grader inom detta sekel.

Eftersom förändringarna i klimatet har orsakats av mänsklig aktivitet, är det också människan som har lösningen till problemet. Gemensamma beslut och små handlingar är en början. Hållbara vardagsval, som att släcka lampor, skruva ner termostaten, välja vegetarisk mat eller ta cykeln i stället för bilen är de första stegen på vägen mot målet. Vi måste stoppa glaciärsmältningen!