Nyhet / 29.6.2015

Pirjo Jantunen från Helen ordförande för Världsenergirådets Future Energy Leaders

Helen Ab:s miljöexpert Pirjo Jantunen har valts till ordförande för Världsenergirådets nätverk Future Energy Leaders. Valet ger tillfälle att utnyttja finsk energikompetens för att presentera lösningar på globala utmaningar.

Världsenergirådets (World Energy Council, WEC) nätverk Future Energy Leaders har till syfte att främja gränsöverskridande samarbete inom energisektorn.

– Energisektorns utmaningar, till exempel bekämpningen av klimatförändringen, är globala. Det behövs ett nytt tänkande hos framtidens beslutsfattare och ledarna inom energisektorn. Ordförandeskapet är ett ypperligt tillfälle att föra fram finska lösningar på globala utmaningar inom energisektorn, säger Lauri Muranen som är verksamhetsledare på WEC Finland.

Nätverkets presidium har till uppgift att höja gruppens profil och besluta om riktlinjerna för verksamheten. Ordförandevalet skedde genom en medlemsomröstning inom Future Energy Leaders. Pirjo Jantunen som vann omröstningen har som mål att utveckla programmet mot större delaktighet och verkningsfullhet.

- Ordförandeskapet för nätverket är en fantastisk möjlighet. Mitt mål är att göra programmet mera känt och förbättra det ytterligare, säger Pirjo Jantunen.

Pirjo Jantunen är miljöexpert på Helen. I sitt arbete har Jantunen utvecklat miljö- och hållbarhetsfrågor på Helen och särskilt betonat vikten av dialog och av att engagera intressenterna i utvecklingsarbetet. Jantunen är också chefredaktör för Helens blogg som tar upp framtidens energilösningar.

WEC:s program Future Energy Leaders är ett globalt samarbetsnätverk som består av hundra proffs inom energisektorn, av vilka en tredjedel byts ut varje år. Årligen tas ett begränsat antal nya personer med i programmet. Finländare kan ansöka om att få komma med via Världsenergirådets finska avdelning WEC Finland.

Pirjo_Jantunen