Nyhet / 14.4.2016

Finlands största solkraftverk togs i drift

Finlands största solkraftverk togs i dag i drift i Stensböle i Helsingfors. Helen Ab:s solkraftverk har närmare 3000 solpaneler och den beräknade årsproduktionen motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters årsförbrukning.

Tillsammans har Helens solkraftverk – Stensböle och Södervik som togs i drift för ett år sedan – en effekt på över en megawatt. Det här är cirka 13 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

De närmare 3000 solpanelerna i det nya solkraftverket installerades under vinterns och vårens lopp på taket till Stensböle skidhall och nu producerar de alla el.

En väsentlig del av Finlands största solkraftverk är också Nordens första megawatt station-solstation, där likströmmen från panelerna omvandlas till växelström och vidare till 20 000 spänning för att kunna matas in på distributionsnätet. Solstationsanläggningen har en växelströmseffekt på en megawatt.

Kunderna kan boka egna paneler i solkraftverket. Att boka en panel kostar 4,40 € per månad, och produktionen från panelen krediteras i kundens elräkning. För den första månaden, april, får kunden kreditering, men ingen avgift debiteras. Av solpanelerna i Stensböle har redan nästan hälften bokats.

- De som bokat en egen panel har på ett konkret sätt påverkat hur el produceras i vårt land. Om alla solpaneler i Stensböle bokas bygger vi ett tredje kraftverk enligt samma princip. Våra kunder bestämmer! säger projektchef Atte Kallio.

- Vi planerar också helt nya produkt- och tjänstemodeller. Vi kan bl.a. bygga, finansiera och underhålla solkraftverk i industrifastigheter. Då kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet och ändå få fördelarna av att ha ett solkraftverk i sin egen fastighet utan initialinvestering, säger Kallio.

Se hur mycket solpanelerna producerar!

På Helens webbplats visas livebild från Stensböle solkraftverk och siffror över solkraftverkets produktion nästan i realtid. Siffrorna börjar visas inom de närmaste dagarna när de första testningarna är slutförda. Söderviks solkraftverks produktion visas också på samma sida. 

Fakta:

  • Finlands största solkraftverk ligger vid Ring I och Lahtisleden i Stensböle i Helsingfors.
  • Byggnaden på vars tak panelerna installerats är Stensböle skidhall, som ägs av Helsingfors stad.
  • Den beräknade årsproduktionen uppgår till cirka 700 MWh, vilket motsvarar cirka 350 tvårumslägenheters      årsförbrukning.
  • Kraftverkets effekt är cirka 850 kWp.
  • En enskild solpanels effekt är 285 Wp.
  • Helens solelsproduktion överstiger 1 megawatts effekt, vilket är cirka 13 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

Solpaneler

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi