Nyhet / 19.10.2016

Helen föregångare inom energieffektivitet

Den 14 oktober undertecknade Helen som ett av de första företagen de nya Energieffektivitetsavtalen för åren 2017-2025. Samtidigt föregick Helen med exempel inom energieffektivitet genom att lansera den nya energispartjänsten Värmelöftet.

- Frivilliga avtal inom energibranschen är ”den finska modellen” för att uppfylla de internationella kraven på energieffektivitet och har också gett bra resultat. Helen nådde redan i förtid sina egna tidigare mål, och även om de nya målen är ännu mer krävande är vi entusiastiska inför den nya avtalsperioden, säger energieffektivitetschef Rauno Tolonen på Helen.

Genast inför det nya avtalet lanserade Helen den nya energispartjänsten Värmelöftet, som riktar sig till hushållen och ger dem möjlighet att delta i att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. I praktiken lovar de som gett ett Värmelöfte att skruva ner uppvärmningen i sin bostad under några vinterdagar för att kapa de största energiförbrukningstopparna.  

I framtiden kommer nya energilösningar i stil med Värmelöftet att minska energiförbrukningen, jämna ut förbrukningstopparna och minska utsläppen. Det här har alltså inte enbart med avtalet att göra utan i allra högsta grad också med genomförandet av Helens nya strategi, där man söker tillväxt genom nya tjänster och produkter. Energieffektivitet handlar i framtiden allt mer om affärsverksamhet än om avtalsverksamhet.

Helens energieffektivitet i världstopp

Kraftvärmeproduktion tillsammans med fjärrvärme och den kraftigt expanderande fjärrkylan bildar grunden för det energieffektiva energisystemet i Helsingfors. Tack vare kraftvärmeproduktionen är vår energieffektivitet i världstopp.

Uträknat på hela Helenkoncernens energibalans är effektiviteten 88,6 procent. Vårt mål är att ytterligare förbättra energiproduktionens och energidistributionens effektivitet samt främja energisparande bland våra kunder. Inom produktionen och distributionen är vi framför allt ute efter kostnadseffektivitet genom energieffektivitet.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet