Nyhet / 18.10.2016

Helen utmanar alla att ge ett Värmelöfte

Helen kör i gång den riksomfattande kampanjen Värmelöftet, vars syfte är att minska utsläppen i samband med vinterns förbrukningstoppar. Värmelöftet är samtidigt den första publikationen i Helens nya tjänst Enne, som riktar sig till konsumenter med intresse för hållbar energianvändning.

Värmelöftet är en kampanj som vill få människor att förbinda sig att göra en liten förändring i sin vardag. I praktiken lovar de som ger ett Värmelöfte att skruva ner uppvärmningen i sin bostad under några vinterdagar för att kapa de största förbrukningstopparna som energianvändningen orsakar. När en förbrukningstopp inträffar får alla som gett ett Värmelöfte ett meddelande med närmare instruktioner.

Värmelöftet möjliggör effektivare energiproduktion när förbrukningen ökar. Om till exempel 10 000 personer tillfälligt skruvar ner uppvärmningen i sin bostad minskar utsläppen från uppvärmningen med en mängd som motsvarar 10 000 liter olja.
Värmelöftet ger finländarna ett konkret sätt att delta i klimattalkot. Kampanjen är en del av Helens strategiska mål att vara ett klimatneutralt energibolag år 2050.

– Vi tar ett steg mot ett nytt slags energisystem som är dubbelriktat. Vi vill också testa energisystemets flexibilitet och konsumenternas vilja till flexibel efterfrågan. Vi hoppas att det här ska bli ett riksomfattande fenomen som appellerar till folk och inspirerar så många som möjligt att göra en insats, säger Helens VD Pekka Manninen.

Enne är en utvecklingsplattform för smarta energilösningar

Energisystemet förändras i och med klimatförändringen, ny energiteknik och digitalisering. Helen vill lansera nya alternativ på energimarknaden och ge konsumenterna möjlighet att medverka i utvecklingen av tjänsterna.

Värmelöftet är den första publikationen i Helens nya digitala webbaserade tjänst Enne. Tjänsten ger medlemmarna användbara tips om energiförbrukning och förslag till effektiviseringsåtgärder, med vars hjälp var och en kan minska sin energiförbrukning och sitt klimatavtryck. Vem som helst kan ansluta sig till Enne oberoende av boningsort eller boendeform. Medlemmarna i Enne får möjlighet att påverka framtidens energilösningar och vara bland de första som testar dem.

– Ofta upplever människor att de inte kan påverka energiproduktionen som helhet genom sitt eget agerande. I Enne testar man olika lösningar tillsammans med kunderna och synliggör hur även små insatser kan ha en märkbar betydelse för den totala förbrukningen, när tillräckligt många engagerar sig, säger Perttu Lahtinen, chef för Helens enhet Energilösningar.
För Helen är Enne och Värmelöftet ett steg mot framtidens smarta energisamhälle, där kunderna är med i olika energiproduktionslösningar som aktiva aktörer.

Värmelöftet

När vädret blir kallare och energiförbrukningen ökar får alla som gett ett Värmelöfte ett meddelande, där de ombeds att skruva ner uppvärmningen i bostaden. När till exempel 10 000 människor gör det här samtidigt, minskar utsläppen från uppvärmningen med en mängd som motsvarar 10 000 liter olja. Värmelöftet är en del av Helens nya tjänst Enne. Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för hushåll i hela landet. www.lämpölupaus.fi.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet