Nyhet / 16.3.2017

Helens värmepumpsanläggning med i den nationella effektreserven

Finlands största värmepumpsanläggning tas med i det nationella effektreservsystemet – med hjälp av Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning bidrar Helen till att säkerställa att elen i Finland räcker till.

Energimyndigheten har i ett färskt beslut godkänt att Katri Valas värmepumpsanläggning i Sörnäs tas med i effektreserven för den kommande treårsperioden som ett objekt med förmåga till flexibel elförbrukning. Som en del av effektreserven bidrar Helen därmed till att säkerställa att elen i Finland räcker till, genom att minska värmepumpsanläggningens elförbrukning i exceptionella situationer då effektreserven behövs.

Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning har redan i tio år varit en väsentlig del av Helens värme- och kylproduktion. I fjol noterades nytt produktionsrekord för anläggningen, som redan producerade 7 procent av fjärrvärmen i Helsingfors.

Med värmepumpar kan betydande mängder spillvärme tas tillvara. På grund av sin stora effekt är stora värmepumpar emellertid betydande elförbrukare, även om deras elbehov är bara omkring en tredjedel jämfört med den värme de producerar. Därför kan de stora värmepumparna delta i snabb och kontrollerad flexibilitet som en del av Helens energisystem och minska elförbrukningen i betydande grad inom den tid som myndigheterna kräver.

Elnät