Nyhet / 19.6.2017

Etola får el från eget solkraftverk

I Etolas lokaler i Skomakarböle har man sedan våren använt solel som producerats i den egna fastigheten.

I Etolas lokaler i Skomakarböle har man sedan våren använt solel som producerats i den egna fastigheten.
Solkraftverket består av 720 solpaneler som har lite större effekt än vanligt, och den totala effekten är 201,6 kWp. Kraftverket producerar 165 000 kWh el per år, vilket motsvarar 82 tvårumslägenheters förbrukning. I butikslokalerna installeras en bildskärm där även kunderna kan se kraftverkets produktion i realtid.

Helen Ab sköter underhållet av Etolas solkraftverk. Etola köper el bekvämt precis som tidigare. I fortsättningen kommer emellertid en del av elen från den egna fastighetens solkraftverk.

- Tak är olika. Den här byggnaden har mjuk takull, och därför använde vi en bredare stativprofil för att solpanelernas vikt ska fördelas jämnare, berättar Atte Kallio som är chef för Helens solenergiverksamhet.

Installationen av Etolas solkraftverk sköttes av GreenEnergy Finland (GEF). Systemet innehåller ny teknik som GEF utvecklat.


Solkraftverk utan investeringar


Helens mål är en klimatneutral framtid. Helen ökar andelen förnybar energi i sin egen produktion och vill också stödja företagen mot klimatneutralare energiproduktion.

Helens modell ”Solkraftverk utan investeringar” är ett alternativ med minimala risker för företagen. Avgiften för tjänsten är bunden till solkraftverkets produktion. Om kraftverket inte producerar, betalar kunden inte heller någonting.

Oftast är solel från det egna kraftverket billigare än el som köps från nätet. Det här förutsätter i regel en takyta på över 1000 kvadratmeter med plats för cirka 400 solpaneler.

aurinkovoimala

Läs mer om ämnet

Smarta lösningar