Nyhet / 16.3.2017

Helen bygger mer solkraft

Helen bygger nya solkraftverk på företagskunders fastigheter. Kunden erbjuder en plats för kraftverket och får tillgång till den el kraftverket producerar.

Helens mål är en klimatneutral framtid och bolaget strävar mot detta mål på många olika sätt. Helen ökar andelen decentraliserat producerad förnybar energi i sin egen produktion, men också kunderna kan bidra till att öka den.

En företagskund får med Helens solkraftverk alla fördelar av egen solenergi utan kapitalinvesteringar. Från det egna kraftverket får företaget oftast el billigare än från nätet.

Helen sköter byggandet, finansieringen och underhållet av kraftverket.

- Det här är ett så riskfritt alternativ som möjligt för företagen. Kunden köper el från ett kraftverk på sin egen fastighet. Om solen inte skiner och ingen el produceras får företaget inte heller någon räkning, säger Atte Kallio som är chef för Helens solenergiverksamhet. - Oftast är solel från det egna kraftverket billigare än el som köps från nätet. Det här förutsätter i regel en takyta på över 1000 kvadratmeter med plats för cirka 400 solpaneler. På mindre takytor är exempelvis leasing eller en nyckelfärdig lösning ett bättre alternativ. 

Helen väljer alltid ut marknadens kostnadseffektivaste och lämpligaste kraftverk för kunden med hjälp av olika samarbetspartners. 

Helen är föregångare inom utnyttjande av solenergi

Med sina egna solkraftverk i Stensböle och Södervik i Helsingfors är Helen en av Finlands största solelproducenter. I och med solkraftverken var Helen först med att lansera konceptet där vem som helst kan bli solelproducent genom att boka en egen panel.

Helen har också byggt tiotals stora och små solkraftverk för sina kunder, bland annat på taket till Otavamedias kontorshus i Böle i Helsingfors.

- Solenergi intresserar och runt om i landet pågår flera kraftverksprojekt, berättar Kallio. - Solkraftverk utan egna kapitalinvesteringar är ett bra komplement till Helens solenergitjänster. Precis som möjligheten att boka en egen solpanel är det här ett väldigt bekvämt sätt för kunder att producera solel, när de inte behöver binda kapital och resurser i något som inte hör till deras kärnverksamhet. Företagskunder har också ekonomisk nytta av solkraftverket – elräkningen blir mindre och produkter och tjänster som producerats med solel säljer bättre än förut, konstaterar Kallio.

Mer info: Atte Kallio, chef för solenergiverksamheten, Helen Ab, tfn 050 3464118

 

Fakta:

  • Helen bygger, finansierar och underhåller ett solkraftverk på kundens fastighet, och kunden får tillgång till den producerade elen.
  • Varken kapital eller investeringar krävs från kundens sida.
  • Avgiften för tjänsten är bunden till solkraftverkets produktion – om kraftverket inte producerar betalar kunden inte heller.