Nyhet / 8.8.2017

Helen bygger solkraft och ett ellager i Vanda

Helen bygger, finansierar och underhåller ett solkraftverk på taket till ett logistikcenter i Vanda. I helheten som Helen levererar ingår också ett smart ellager. Det här är ett av de första objekten i Finland där ett energiföretag förverkligar smart styrning av ett kombinerat solkraftverk/ellager i kundens lokaler.

Varken kapital eller investeringar krävs från kundens sida. I helheten som Helen levererar ingår också ett smart ellager i industriell skala.

- Det här är ett av de första objekten i Finland där vi förverkligar smart styrning av ett kombinerat solkraftverk/ellager i kundens lokaler. Systemet har fördelar för både kunden och elnätet. Senare kan laddning av elbilar och andra laster i fastigheten anslutas till samma helhet, säger Atte Kallio som är chef för Helens solenergiverksamhet.

Solkraftverket får en effekt på 150 kWp och kommer att producera cirka 125 000 kilowattimmar solel per år. Detta täcker uppskattningsvis 10-20 procent av HUB:s logistikcenters årsförbrukning av el.

Ellagret hjälper kunden att utnyttja den producerade solelen effektivare för den egna fastighetens behov. Ellagret ger mervärde också när fastigheten inte producerar tillräckligt mycket solel för att kunna lagra den.

- När kunden inte själv behöver hela kapaciteten i sitt ellager kan Helen utnyttja den överflödiga drifttiden och styra anläggningen så att den fungerar som stöd för elnätet. Det mervärde som den gemensamma användningen ger delas med kunden, antingen direkt i priset för ellagringstjänsten eller i form av separata krediteringar, säger utvecklingschef Juha Karppinen på Helen.

- Fastigheten i Haxböle i Vanda har en yta på 20 000 m2 och stod färdig i våras. Redan i planeringsskedet förberedde man sig för att bygga ett stort solkraftverk. Inte bara användarna utan också placerarna fäster allt större vikt vid objektens miljövänlighet, konstaterar Jukka Reijonen som är direktör för realplaceringar på Etera.

- Det finns mycket ny teknik i vårt logistikcenter i Haxböle. Därför vill vi ligga i framkant också när det gäller energianvändning och vara bland de första som testar lagring av el, berättar HUB logistics ägare och styrelseordförande Aarno Törmälä.

Solkraftverk utan investeringar

Helens mål är en klimatneutral framtid. Helen ökar andelen förnybar energi i sin egen produktion och vill också stödja företagen i riktning mot klimatneutralare energiproduktion.

Helens modell ”Solkraftverk utan investeringar” är ett alternativ som minimerar företagens risker. Avgiften för tjänsten är bunden till solkraftverkets produktion. Om kraftverket inte producerar, betalar kunden inte heller. Helen är föregångare i Norden inom lagring av el och vill hjälpa företagen att få största möjliga nytta av ellagringen. Helen är först i Finland med att erbjuda företag möjlighet till lagring av el, antingen som en del av solkraftverksleveransen eller genom ett separat avtal. Om ett företag är intresserat av de möjligheter lagring av el innebär, skräddarsyr Helen en tjänstelösning för företagets behov. 

Aurinkopaneelit

Läs mer om ämnet

Solenergi