Nyhet / 30.1.2019

Helen anställer en byggplatscyklist för att förbättra trafikarrangemangen i samband med nätarbeten

Byggplatscyklisten anställs över sommaren och har till uppgift att testa trafikarrangemangen i samband med nätarbeten med cykel och till fots, förbättra smidigheten och kommunicera om nätarbetena. Genom detta vill Helen förbättra trafikarrangemangen i samband med nätarbeten.

Byggplatscyklisten förbättrar trafikarrangemangen på ort och ställe och dirigerar gång- och cykeltrafiken vid behov. Cyklistens observationer används för att utveckla processen vid planering av nätarbeten.  

– Vi utvecklar fortlöpande arrangemangen i samband med nätarbeten. Med hjälp av byggplatscyklisten får vi en bättre bild av hur trafikarrangemangen i samband med nätarbeten fungerar ur cyklisternas och fotgängarnas synvinkel, säger byggchef Lauri Utriainen på Helen.  

Helen vill också gå in för mer proaktiv kommunikation om nätarbeten. En av byggplatscyklistens uppgifter är att kommunicera om nätarbeten i sociala medier.  

– Till befattningsbeskrivningen hör att diskutera trafikarrangemangen i samband med nätarbeten med stadsborna både ute på stan och via Twitter. Den respons byggplatscyklisten får in kan hjälpa oss att göra trafikarrangemangen smidigare, tillägger Utriainen.  

Livlig byggsäsong pågår  

Under vinter och våren utförs mer ombyggnads-, förnyelse- och byggnadsarbeten än vanligt i både fjärrvärme- och elnäten i Helsingfors. En orsak är Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli. Arbetena är ett led i det normala nätunderhållet och säkerställer att hemmen har värme och belysning.  

Sommarjobb kan sökas fram till 24.2 på adressen helen.fi/rekry.

Läs mer om ämnet

Värme Helen