Nyhet / 6.6.2019

Finlands första byggplatscyklist trampar på

I början av året annonserade Helen och Helen Elnät efter en byggplatscyklist för att utveckla och förbättra trafikarrangemangen och dialogen i samband med byggnadsarbeten i fjärrvärme- och elnätet. Till jobbet valdes Aleksi Pippuri, som studerar maskin- och byggnadsteknik. Nu har han börjat sitt arbete med att utveckla trafikarrangemangen vid byggarbetsplatser.

 De första arbetsdagarna tillbringade Pippuri på olika kurser för att lära sig sina arbetsuppgifter. Nu har Finlands första byggplatscyklist hoppat på cykeln.

– Mest väntar jag på att kunna göra positiv skillnad i Helsingfors stadsbild och trafiken i staden genom mitt arbete. Förutom att förbättra byggarbetsplatserna är min viktigaste uppgift att ge folk en bättre förståelse för vad som händer på våra byggarbetsplatser.

20-åriga Pippuri, vars hobbyer är terrängcykling och videofilmning, är redo att tackla utmaningarna i det ovanliga sommarjobbet.

– Jobbet anknyter till mina studier och förenar mina hobbyer med frågor som intresserar mig. Sånt här har man inte möjlighet att göra någon annanstans, säger han ivrigt.

Pippuri uppmanar stadsborna att vara öppna och tycka till om byggarbetsplatserna.

– Ta kontakt och kom och diskutera! Vi vill förbättra byggarbetsplatserna tillsammans med helsingforsarna, och de bästa synpunkterna kommer från stadsborna själva. Man hittar mig på Twitter @Tyomaat_Helen, Pippuri uppmanar stadsborna att vara öppna och tycka till om byggarbetsplatserna.  

Helsingfors förbereder sig för EU-ordförandeskapet som börjar i juli


I Helsingfors utförs för närvarande mer ombyggnads-, förnyelse- och byggnadsarbeten än vanligt i el- och fjärrvärmenäten. Orsaken är Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli. Arbetena är ett led i det normala nätunderhållet och säkerställer att hemmen har värme och belysning.

Vad är en byggplatscyklist?

  • Till byggplatscyklistens arbete hör att testa trafikarrangemangen i samband med byggarbetsplatser med cykel och till fots, samt att kommunicera om byggarbetsplatserna.
  • Byggplatscyklisten övervakar, diskuterar och utvecklar byggarbetsplatserna tillsammans med stadsborna både ute på stan och via Twitter.
  • Med hjälp av den respons som byggplatscyklisten får kan vi göra trafikarrangemangen ännu smidigare, särskilt ur cyklisternas och fotgängarnas synvinkel

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet