Nyhet / 15.3.2019

Helenkoncernens årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats

Årsberättelsen innehåller förutom bokslut och verksamhetsberättelse även VD Pekka Manninens översikt, grafiska presentationer av de viktigaste nyckeltalen samt en sammanställning av de viktigaste händelserna på Helen under 2018.

Hållbarhetsrapporten beskriver Helens samhälls- och miljöpåverkan. Teman i rapporten är ekologisk hållbarhet, arbete med kunder och intressentgrupper samt ekonomisk hållbarhet.

Helens verksamhetsår 2018 var resultatmässigt framgångsrikt. Inom elförsäljningen noterades inget nytt rekord för antalet kunder. Marknadspriset på den nordiska elbörsen var högt under hela året och steg kraftigt under andra halvåret till följd av knapp nederbörd och höjda kostnader för bränslen och utsläppsrätter. För fjärrkylan var den varma sommaren rekordartad och behovet av kylning fördubblades i juli jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Helen tog i bruk nya verksamhetsmodeller och inom produktionen och underhållet lyckades man genom utveckling av verksamheten sänka kostnaderna och förbättra Helens konkurrenskraft.

Under 2018 investerade Helenkoncernen framför allt i ökad användning av förnybar energi inom fjärrvärmeproduktionen, återvinning av energi med hjälp av värmepumpar samt leveranssäkerhet i energinäten.

Läs mer: