Uutinen / 15.3.2019

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen katsauksen, tärkeimmät tunnusluvut graafeina sekä koosteen Helenin vuoden 2018 merkittävistä tapahtumista.

Vastuullisuusraportti kuvaa Helenin vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Raportin teemoja ovat ympäristövastuu, asiakas ja sidosryhmätoiminta sekä taloudellinen vastuu.

Helenin liiketoimintavuosi 2018 toteutui tuloksellisesti erinomaisesti. Sähkönmyynnissä Helenin asiakasmäärä nousi jälleen uuteen ennätykseen. Pohjoismaisen sähkön markkinahinta oli koko vuoden korkealla tasolla ja nousi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla vähäsateisen loppuvuoden sekä nousseiden polttoaine- ja päästöoikeuskustannusten seurauksena. Kaukojäähdytykselle lämmin kesä oli ennätyksellinen ja jäähdytyksen tarve tuplaantui heinäkuussa edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uusia toimintamalleja otettiin käyttöön ja tuotannossa ja kunnossapidossa pystyttiin toimintaa kehittämällä alentamaan kustannuksia ja parantamaan Helenin kilpailukykyä.

Vuonna 2018 Helen-konserni investoi erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen kaukolämmöntuotannossa, energian kierrätykseen lämpöpumppujen avulla sekä toimitusvarmuuteen energiaverkoissa.

Tutustu tarkemmin:
• Helenin vuosikertomus 2018
• Helenin vastuullisuusraportti 2018
• Tilinpäätöstiedote 4.3.2019