Nyhet / 25.6.2020

Nytt bastjänstpaket kring energihantering och hållbarhet för Helens företagskunder – framtaget i samarbete med EnerKey

Helens företagskunder får tillgång till ett nytt bastjänstpaket kring energihantering. Tjänsteutbudet förnyas och kommer också att utvidgas under årets lopp så att det tillgodoser även de mest krävande företagskundernas behov med avseende på hållbarhetsrapportering och energihantering.

Helen och EnerKey har ingått ett förlängningsavtal som ger Helens företagskunder tillgång till effektiva verktyg för hållbar energihantering med hjälp av plattformen Powered by EnerKey. Samarbetet som inleddes i juni 2019 med ett pilotavtal har resulterat i en helhet som omfattar energirapportering, hållbarhetsverktyg och energihantering och tillgodoser Helens företagskunders behov på bästa möjliga sätt.  

– Bastjänstpaketet omfattar rapportering och uppföljning av energianvändningen och -kostnaderna och möjliggör centraliserad hantering av energianvändningen i stora fastighetsmassor. Tjänsten utvecklades och pilotförsöket genomfördes tillsammans med kunderna, och pilotkunderna har varit nöjda med tjänstepaketet. I och med det nya bastjänstpaketet moderniseras också de nuvarande rapporteringssystemen, berättar Jyrki Eurén som basar för Helens företagsförsäljning.  

– Samarbetet med Helen som började som ett pilotavtal har varit lyckat och det är fint att vi tillsammans kan erbjuda Helens företagskunder marknadens mest avancerade verktyg för hållbar energihantering. Energieffektivitet och hållbart resursutnyttjande har en nyckelroll i att stoppa klimatförändringen, och vi på EnerKey vill hjälpa Helens företagskunder att minska miljökonsekvenserna av deras verksamhet, kommenterar EnerKeys Vice President Jaakko Huhta.

Läs mer om ämnet

Företag