Nyhet / 16.6.2020

Smartare och effektivare fjärrvärme globalt – Helen Ventures investerar i det holländska startupföretaget Gradyent, som optimerar värmeproduktionen med hjälp av artificiell intelligens

Helen Ventures investerar i ett holländskt startupföretag som optimerar fjärrvärmesystem med hjälp av artificiell intelligens (AI). Genom investeringen tillför Helen Ventures fjärrvärmekompetens av världsklass till startupföretaget, där AI-kompetens tillämpas på en global industrigren.

Energibolaget Helens investeringsenhet Helen Ventures satsar på byggande av ännu smartare fjärrvärmenät i global omfattning genom att investera i holländska Gradyent.  

Gradyent, som grundades i Haag i fjol, har tagit fram en AI-plattform med vars hjälp fjärrvärmenäten fungerar kostnadseffektivare och med lägre totalförbrukning. Helen Ventures, belgiska Capricorn Partners och den holländska energifonden ENERGIIQ investerar tillsammans 1,9 miljoner euro i Gradyent.  

Investeringen ger Gradyent möjlighet att expandera till den internationella marknaden. Enligt Mikko Huumo på Helen Ventures är det nödvändigt för alla energibolag att styra mot ännu hållbarare och klimatneutrala lösningar. 

- Fjärrvärmeproduktionen ska bli klimatneutral i både Finland och Europa. När den decentraliserade värmeproduktionen ökar måste fjärrvärmenätet optimeras på ett ännu mångsidigare sätt, och här är Helen föregångare: I Helsingfors produceras värme redan nu ur många olika källor, och vi har redan kommit långt med digitaliseringen av värmenätet. Digitala verktyg såsom Gradyents AI-plattform är väsentliga för att trygga en effektiv och driftsäker värmedistribution. Genom denna investering kan Helens fjärrvärmekompetens utnyttjas också på den internationella marknaden och hjälpa Gradyent att växa”, säger Mikko Huumo på Helen Ventures.  

Gradyents lösning modellberäknar med hjälp av AI fjärrvärmenätets funktion i värmeverken och värmedistributionen samt förutsäger förbrukningen utifrån data. Lösningen gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen och även värmeräkningen.  

Investeringen i Gradyent är ett viktigt steg för Helen Ventures, som Helen grundade i fjol för att sätta fart på omvälvningen av energibranschen tillsammans med startupföretag. Helen Ventures erbjuder sina investeringsobjekt långsiktig finansiering, praktiskt stöd och nätverk samt en plattform för gemensamt innovationsarbete.  

Gradyents VD Hervé Huisman säger att optimering av värmenäten med hjälp av AI medför stora möjligheter att förbättra energisystemens effektivitet världen över. Bolagets första lösningar i Holland har visat sig fungera bra.   

- Över hälften av den globala energiförbrukningen går till uppvärmning. Optimering har en enorm potential på vägen mot klimatneutralitet. Vi har genomfört de första framgångsrika pilotstudierna hos fjärrvärmekunder i Holland och siktar på tillväxt internationellt. Vi får starkt stöd i fråga om både kompetens och kapital från våra nya investerare; förutom från Helen Ventures också från Capricorn och ENERGIIQ, säger Hervé Huisman på Gradyent.

Läs mer om ämnet

Värme