Nyhet / 4.12.2020

Köpcentret Hertsis förnyade del fick klimatneutral kylning – kyla från Helen kan fås i hela Helsingfors

Den förnyade delen av köpcentret Hertsi i Hertonäs kyls i fortsättningen med klimatneutral kyla från Helen. Den gamla sidan av köpcentret, som tidigare gick under namnet Megahertsi, är för närvarande den största kylda fastigheten utanför fjärrkylenätet.

Hertsin kauppakeskus

I Hertsi som stod färdigt våren 2020 finns cirka 50 affärslokaler fördelade på två våningsplan. Köpcentret har över 200 000 besökare varje månad. Arbetet med att förnya den gamla Megahertsi-sidan slutfördes i november 2020. Vid ombyggnaden byggde man nya affärslokaler och renoverade gamla samt uppdaterade den visuella profilen så att den stämmer överens med den nya delen av Hertsi. Samtidigt byttes kylsystemet ut.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt som förvaltar Megahertsi-sidan valde fastighetskyla från Helen som tjänst. Det betyder att Helen äger värmepumparna som producerar kyla i fastigheten och ansvarar för underhållet av dem.

– Kyla som tjänst var ett enkelt val på grund av den fasta startinvesteringen och de lätt förutsebara kostnaderna. En nyckelfärdig lösning kändes som ett naturligt val, när leverantören är ett verkligt proffs i branschen, säger eQ:s fastighetsdirektör Kimmo Alaharju.

Fördelar med kyla från Helen: driftsäkerhet och bekymmersfrihet, kan fås i form av fastighetskyla i hela Helsingfors – alltså t.ex. i Hertonäs, Sockenbacka, Malm och Östra Centrum.

– Det finns efterfrågan på kyla i alla fastighetstyper, från bostadsaktiebolag till affärslokaler, köpcentrum och hotell. eQ gjorde ett hållbart val genom att välja klimatneutral kyla från Helen, säger kundrelationschef Antti Tilamaa på Helen.

Spillvärme som samlats in via kylsystemet recirkuleras till fjärrvärmenätet

Värmepumparna som placeras i kundens lokaler ansluts till fjärrvärmenätet, och den värme som samlats in via kylsystemet kondenseras där. Kylan från Helen återvinner därmed värme som skulle förbli outnyttjad med andra kylningssätt.

Återvinning av energi är en av de metoder genom vilka Helen strävar mot sitt mål om ett klimatneutralt energisystem och som ger kunderna möjlighet att utnyttja den nya energierans lösningar.

– eQ har som mål att ständigt utveckla fastigheterna och hitta nya klimatneutrala lösningar. I alla större projekt undersöker man alltid möjligheterna att producera värme och kyla lokalt. I det här objektet visade sig Helens lösning vara ett klokt val på lång sikt, särskilt som vattenkylningsanläggningarna i objektet hade nått slutet av sin livscykel. Därmed frigjordes också utrymme på taket för ett större solkraftverk, berättar Alaharju.

Fakta:

  • Kyla från Helen kan fås som fastighetskyla i hela Helsingfors.
  • Sett till kyleffekten är den förnyade delen av Hertsi Helens största kylda fastighet utanför fjärrkylenätet. Kyleffekten är ca 800 kW.
  • Vid fastighetskyla produceras kylan med värmepumpar som installeras i kundens fastighet.
  • Kylan från Helen är klimatneutral.
  • Kylan kan fås som en tjänst, där Helen äger anläggningarna och ansvarar för deras funktion.