Nyhet / 11.3.2020

Utbyggnaden av Vanda Energis avfallskraftverk ger också Helsingfors klimatneutral värme

Värmeenergihandeln mellan Helen och Vanda Energi utvidgas i och med investeringen i en utbyggnad av avfallskraftverket 2022. En fjärdedel av den producerade klimatneutrala värmen leds till Helens nät.

Vanda Energi börjar bygga ut sitt nuvarande avfallskraftverk. Helsingfors får mer klimatneutral fjärrvärme, eftersom en fjärdedel av all värme som produceras i den tillbyggda delen av avfallskraftverket i Vanda leds till Helens nät, huvudsakligen sommartid. Det här innebär i bästa fall cirka 300 gigawattimmar per år, vilket motsvarar cirka fyra procent av Helens värmeanskaffning. 

Värmen från avfallskraftverket kompletterar därmed Helens produktionsmix och stöder Helens mål om klimatneutralitet. Redan nu producerar Helen en betydande mängd förnybar fjärrvärme ur spillvärme, bl.a. i Katri Valas värmepumpsanläggning och Sundholmens pelletsvärmeverk.  

– Helen har länge bedrivit värmehandel med Vanda Energi, och det nya avtalet är en naturlig fortsättning som stärker samarbetet. Helens värmeinköp ersätter huvudsakligen stenkolsproduktion, vilket innebär att Helens utsläpp minskar med cirka 60 000 ton per år. Därmed har våra kunder möjlighet att få förnybar och utsläppsfri värme i allt större utsträckning, säger direktör Harri Mattila på Helen.

Tidsplanen för utbyggnaden av avfallskraftverket:

  • Byggandet startar i mars 2020 med förberedelser på byggarbetsplatsen samt markbyggnadsarbeten.  
  • Grundläggningsarbetena och byggandet av en avfallsbunker inleds våren 2020. Enligt planerna ska de här vara slutförda vid ingången av 2021.  
  • Installationen av huvudanläggningarna planeras starta våren 2021 och slutföras under 2021.  
  • Enligt planerna tänds den nya avfallspannan för första gången våren 2022 och utbyggnaden av avfallskraftverket tas i drift hösten 2022.

Läs mer om ämnet

Värme