Nyhet / 26.5.2021

Bättre förutsägbarhet i fjärrvärmepriset – Helen lanserar Fastprisfjärrvärme

Energibolaget Helen har lanserat en ny fjärrvärmeprodukt till fast pris för alla sina fjärrvärmekunder. Med den nya produkten kan värmeenergikostnaderna säkras för hela tre år framåt. Produkten ger kunderna bättre kontroll över sin ekonomi och jämnar ut värmekostnaderna mellan olika vintrar.

De flesta fastigheterna i Helsingfors värms med fjärrvärme. Sommaren 2020 lät Helen utföra en imageundersökning om fjärrvärme, och enligt den anser 81 % av de boende i enfamiljshus, av bostadsbolagen och av disponenterna att fjärrvärme är en bra och pålitlig uppvärmningsform.

 - Genom vår fastprisfjärrvärme erbjuder vi bostadsbolag och boende i enfamiljshus ett tydligt och förutsägbart energipris, vilket gör det lättare att budgetera för de framtida värmekostnaderna. Det här är en intressant produkt för våra kunder, eftersom den håller energipriserna för fjärrvärme på en jämn nivå under den tre år långa avtalsperioden. Vi investerar fortlöpande i klimatneutral produktion, vilket i framtiden minskar t.ex. utsläppsrätternas och bränslebeskattningens inverkan på fjärrvärmeprissättningen, säger Anu-Elina Hintsa, som är försäljnings- och kunddirektör på Helen.

Utomhustemperaturen har stor inverkan på fastigheternas värmebehov och därmed på kundernas värmekostnader. Till exempel var medeltemperaturen i Helsingfors -6,6 grader i februari 2021 och +1,4 grader vid motsvarande tid 2020. Därför var värmeförbrukningen i januari-mars 23 procent högre än vintern innan. Fastprisfjärrvärme är Helens första alternativa prissättningsmodell som kunderna kan välja parallellt med traditionell fjärrvärme. Produkten har fyra prisperioder med fasta energiavgifter: vår, sommar, höst och vinter. Kunden ingår ett tidsbundet avtal för tre år.

Fjärrvärmenätet plattform för alla värmeproduktionsformer

För Helens kunder syns fjärrvärmens utveckling inte bara i form av nya produkter utan också i form av klimatneutrala värmeproduktionssätt. Fjärrvärmen kommer att vara klimatneutral år 2035. Redan inom de närmaste åren minskar utsläppen från fjärrvärmen med 40 %, när förbränningen av stenkol upphör i Hanaholmens kraftverk.

 - Det befintliga fjärrvärmenätet fungerar som en utmärkt plattform för alla värmeproduktionsformer. Under stadens gator löper 2500 km fjärrvärmeledning, vilket gör det möjligt att i stor skala göra fastigheterna i Helsingfors klimatneutrala i fråga om värme. Redan nu har kunderna möjlighet att välja förnybar fjärrvärme och cirkulär värme, säger Sari Mannonen, som är direktör för Helens enhet Lösningar och utveckling av produktportföljen.

Som bäst byggs klimatneutral produktion i Helens värmepumpsanläggning i Sörnäs, som utrustas med två nya värmepumpar. I Nordsjö byggs en havsvattenvärmepump och ett biovärmeverk. Byggandet av en geotermisk värmeanläggning i Brunakärr startar i sommar. Dessutom utreds bland annat utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde samt storskaligt utnyttjande av havsvattenvärmepumpar.

Läs mer på produktsidan

Läs mer om ämnet

Värme