Nyhet / 1.6.2021

Esbo stad ökar antalet publika laddstationer för elbilar tillsammans med Helen – laddstationer som använder vindkraftsel blir vanligare i hela landet

I Esbo installeras totalt 18 laddstationer i fem bostadsområden i Hagalund, Alberga och Notuddens småbåtshamn. Laddstationerna använder vindkraftsel och ska stå färdiga inom maj. För installationen svarar energibolaget Helen.

Elbilism skiljer sig från traditionell bilism genom att man brukar passa på att ladda elbilen när det går att göra det bekvämt. Publika laddstationer erbjuder ett ypperligt tillfälle att ladda elbilen samtidigt som man uträttar andra ärenden. I Esbo finns ett fåtal publika laddstationer för elbilar på idrottsplatser och i köpcenter, men tidigare har det inte funnits laddstationer i gatuområden.

- Användningen av elbilar ökar hela tiden, och därför behövs det laddstationer inte bara i bostadsbolag och företag utan också på allmänna platser. Stadsborna har aktivt uttryckt önskemål om laddstationer och vi är glada att efter noggrant övervägande och konkurrensutsättning kunna möta de här behoven, kommenterar elingenjör Emil Kaila på Esbo stad.

Esbo stad har byggt de nödvändiga elnätsanslutningarna och Helen har möjlighet att vid behov installera fler laddstationer i de här områdena.

Det riksomfattande laddningsnätverket växer kontinuerligt

Bilarna laddas med ren vindkraftsel i alla laddstationer i Helens publika laddningsnätverk. Helen är en av Finlands ledande tillhandahållare av laddningstjänster för elbilar. Bolagets strävan är att på nationell nivå bygga ut sitt publika laddningsnätverk från dagens 220 laddstationer till 1000 stationer fram till år 2025.

- I år var redan närmare 30 % av alla nyregistrerade personbilar renodlade elbilar eller laddhybrider, och år 2030 förväntas antalet elbilar vara uppe i 700 000. Vi satsar på att bygga ett riksomfattande laddningsnätverk för att det ska vara ännu enklare att använda elbil i hela landet, säger Sari Mannonen, som är direktör för lösningsaffärsverksamheten på Helen.

I Finland installeras kontinuerligt fler laddstationer särskilt i de största städerna, längs riksvägarna och i trafikknutpunkter.

- På våra snabbladdstationer kan man ladda elbilen snabbt, säkert och pålitligt. Med hjälp av tjänsten Helen Laddning kan kunderna utnyttja Helens vidsträckta laddningsnätverk både i Finland och utomlands. Tjänsten fungerar med en RFID-tagg eller en mobilapp, och debiteringen sker enligt faktiska laddningshändelser utan månadsavgift, berättar Jere Jokinen, som är produktgruppschef för eldriven trafik på Helen.

Läs mer om ämnet

Elektrisk trafik Klimatneutralitet