Nyhet / 22.12.2022

Helen får ny VD

Helen får ny VD i januari 2023, när Helens nuvarande VD Juha-Pekka Weckström övergår till nya uppgifter utanför bolaget. Till ny VD har bolagets styrelse utsett Olli Sirkka, som tillträder den 16 januari 2023.

Juha-Pekka Weckström har varit VD för Helen i nästan tre års tid. Under Weckströms tid har Helen förnyats kraftigt som bolag, fattat stora beslut samt gjort stora investeringar i ren och utsläppssnål energiproduktion. Tidsplanen för slopandet av kolkraft påskyndades ytterligare och kolkraften har ersatts och kommer att ersätts med en mångsidig energimix och ett smart nät. Bolaget har vuxit i fråga om såväl omsättning som kundvolym. Samtidigt har bolaget tagit betydande kliv i fråga om digitalisering och e-tjänster. Appen Oma Helen, som mycket snabbt fått stor spridning, är bara ett exempel på detta.

– När jag tänker tillbaka på min tid på Helen känner jag allra mest stolthet över de stora framstegen i fråga om den gröna omställningen. Också i det nuvarande världsläget har vi kunnat hålla fast vid Helens centrala mål, det vill säga decentraliserad energiproduktion, och vi är på väg att nå vårt klimatneutralitetsmål i förtid. Helen har uppfyllt förväntningarna som trendsättare. Våra investeringar på olika håll i landet och vår kundkrets inom elförsäljningen vittnar om att Helen verkligen är ett riksomfattande bolag. Jag är stolt över allt vi har åstadkommit och lämnar med tillfredsställelse över stafettpinnen till min efterträdare, som tar över ett fint bolag med duktiga medarbetare i världsklass, säger Juha-Pekka Weckström.

Helens styrelseordförande Osmo Soininvaara tackar Weckström för samarbetet och för främjandet av målen.

– Jag vill på hela Helens styrelses vägnar framföra ett varmt tack till Juha-Pekka Weckström för hans insatser för att främja Helens mål. Samarbetet och dialogen mellan honom och styrelsen har fungerat ytterst bra. Helen har förnyats över förväntningarna under hans ledning. Det har varit fint att se hur klimatneutralitetsprojekten har fortskridit under Juha-Pekkas ledning trots förändringarna i omvärlden, och hur digitaliseringen har gjorts till en väsentlig del av dagens kundupplevelse, säger Helen Ab:s styrelseordförande Osmo Soininvaara.

Olli Sirkka blir ny VD

Helens styrelse har utsett Olli Sirkka till ny VD för bolaget. Sirkka har tidigare jobbat som direktör inom DNA Abp:s företagsaffärsverksamhet. Före det var han i många år knuten till Ericsson, som är leverantör av informations- och kommunikationsteknik och tjänster. Han har bland annat varit VD för Ericsson Finland och försäljningsdirektör på Ericsson Baltikum.

Olli Sirkka.jpg

– Olli Sirkka är en mänsklig ledare med djup kundfokusering och gedigna insikter om digitalisering och lösningsinriktad affärsverksamhet. Samtidigt besitter han innovativ kreativitet av det rätta slaget, vilket är viktigt just nu. Hans långa erfarenhet från telebranschen, som uppvisar många likheter med den pågående omvälvningen i energibranschen, ger honom ett lämpligt perspektiv för att bli ledare för ett bolag som är trendsättare i energibranschen. Vi önskar Olli varmt välkommen till Helen för att lösa energiomvälvningens utmaningar från en centrumposition, kommenterar Helen Ab:s styrelseordförande Osmo Soininvaara.

– Jag har redan en tid följt Helens utvecklingsresa och det är ett mycket starkt förtroendebevis att få ta över rodret för trendsättaren i branschen under en så här exceptionell tid. I det förändrade världsläget har det blivit tydligt för oss alla hur kritisk energiförsörjningen är. Vi behöver mer än någonsin nya val, nya verksamhetsmodeller och digitalisering. Jag är särskilt intresserad av att utveckla efterfrågeflexibiliteten i energisystemet, som är till nytta för både konsumenter och företag. Jag tror att det här är något som kommer att ha helt avgörande betydelse i framtiden. Jag ser fram emot att främja Helens ambitiösa mål, där kunden alltid är i fokus, säger Olli Sirkka.

Läs mer om ämnet

Helen