Nyhet / 8.12.2022

Vindkraft är en av grundpelarna för ett hållbart energisystem

På Helen har året 2022 varit ett segertåg för vindkraft. De 20 vindkraftverken i vår vindpark Lakiakangas 3 inledde reguljär elproduktion i april, de sju kraftverken i Juurakko i november, och dessutom har vi under året berättat om tre andra stora vindkraftsinvesteringar i vindparkerna Kalistanneva, Karahka och Niinimäki. Suomen Hyötytuulis investeringar i vindparkerna Oosinselkä och Siikajoki ökar även de Helens vindkraftsvolym.

– Under 2022 har Finlands vindkraftskapacitet ökat med över 50 procent, vilket är en svindlande siffra och en följd av att vindkraften inte bara är hållbar med tanke på klimatet utan också en pålitlig och ekonomiskt lönsam elproduktionsform. Av samma orsaker bygger vi av vindkraft en ny ryggrad för Helens elproduktion. Genom de projekt som nu är i drift respektive i byggnadsfasen har vi tagit ett starkt steg från ord till handling, säger Helens vindkraftsdirektör Pekka Tolonen.

Satsningarna på vindkraft är dels en klimatfråga, dels en satsning på Finlands energisjälvförsörjning och försörjningsberedskap. I och med våra betydande vindkraftsinvesteringar förväntas vindkraften stå för en stor del av Helens elproduktion år 2025, då över 90 procent av vår totala produktion kommer att vara utsläppssnål. Samma år blir vår årliga vindkraftsproduktion större än den mängd el som tidigare producerades med stenkol. Investeringarna är konkreta steg på vägen mot vårt mål om klimatneutralitet år 2030 och stöder vår övergång till ett hållbart energisystem.

Effektivt vindkraftsbyggande kräver samarbete

Alla fyra vindkraftsinvesteringar som vi offentliggjort i år har vi genomfört tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond. Juurakko vindpark på 40 megawatt i Kalajoki inledde reguljär elproduktion i november 2022. Enligt planerna ska Karahka vindpark på 148 megawatt i Oulais stå färdig i slutet av 2024 medan Kalistanneva vindpark på 165 megawatt i Kurikka inleder sin verksamhet i januari 2025. Niinimäki vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki får totalt 22 vindkraftverk, och när vindparken står färdig före utgången av 2024 är den östra Finlands största.

Vindparken Lakiakangas 3 i Storå och Kristinestad som ägs gemensamt av Helen och CPC Finland har varit i reguljär produktion sedan april 2022. I Närpes-Kristinestadstrakten bygger Helen som bäst en vindpark på 56 vindkraftverk tillsammans med Fortum. Vindparken får en total kapacitet på 381 megawatt och ska stå färdig senast under 2024 års andra kvartal.

Också Suomen Hyötytuuli har i år meddelat om två nya vindparker. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Suomen Hyötytuuli. Oosinselkä vindpark på 93 megawatt i Björneborgs-Euraåminnetrakten började byggas våren 2022, och dess 15 vindkraftverk inleder reguljär elproduktion i början av 2024. Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent. Vindparken på 38 kraftverk och 243 megawatt som byggs i Siikajoki i Norra Österbotten tas i drift under 2025. Mankalas andel av Siikajoki vindpark är 12,5 procent.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet