Nyhet / 6.10.2023

Abborrfors vattenkraftverk får en hydraulisk Kalasydän-fiskväg

Helens dotterbolag Oy Mankala Ab monterar en hydraulisk Kalasydän-fiskväg i Abborrfors vattenkraftverk vid Kymmene älv under våren 2024. I höst monterades systemets Kalasydän-enhet nedanför kraftverket. Målet är att ta reda på den mest optimala placeringen för fiskvägens mynning.

Den finländska innovationens mål är att möjliggöra vandringsfiskens, såsom laxens och öringens, tillträde till deras naturliga lekplatser och därmed stöda den lokala naturens mångfald.  

Kalasydän fungerar som människans hjärta  

Kalasydän-systemet monteras vid kraftverkets nedre lopp. Den flytande lösningen möjliggör en optimal placering av anordningen med tanke på fiskarnas passager. Enhetens pumpar och ventiler styrs automatiskt så att fiskarna kan passera kraftverkets damm säkert. Enhetens funktionsprincip är ganska enkel: En kammare är öppen och lockar fiskarna in i systemet, medan den andra för dem uppåt med vattnet. Systemet startar när dess bildigenkänning identifierar en fisk i enheten.  

Den hydrauliska fiskvägen har använts i kraftverksförhållanden med framgång. Myndigheterna har bedömt fiskarnas skick efter att de har färdats genom fiskvägen, och konstaterat att fiskarna är i utmärkt skick.  

Helen-koncernen har förbundit sig till att trygga biodiversiteten. Vårt mål är att förstå miljöeffekterna hos energiproduktionen under hela dess livscykel och anpassa vår verksamhet för att upprätthålla biodiversiteten. Vid sidan av andra funktioner strävar vi efter att utveckla produktionen av vattenkraft. En av dessa funktioner är fiskvägen Kalasydän som monteras vid Abborrfors.  

Läs mer om ämnet

Helen