Nyhet / 30.11.2023

Månadspriser för fjärrvärme har publicerats för år 2024

Priserna på energiavgiften för fjärrvärme för januari–juni 2024 och prisprognosen för energiavgiften för juli–december 2024 har publicerats. Totalpriset på fjärrvärme kommer att öka med uppskattningsvis 0,5 procent i genomsnitt jämfört med 2023. Vi går mot en klimatneutral värmeproduktion, som i allt högre grad baseras på utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme. Vi kommer också att öka användningen av elpannor under de kommande åren.

Priserna på energiavgiften och deras förändringar beror främst på produktionskostnaderna för fjärrvärme, som påverkas av priserna på råvaror, el och utsläppsrätter samt energiskatter. Övergång till hållbara energisystem ökar självförsörjningen och minskar beroendet av utländska råvaror med deras prisfluktuationer. Samtidigt balanserar det trycket på att höja priset på fjärrvärme.

  Verifierad energipris €/MWh Prognos för energipris €/MWh
Januari 127.06 0
Februari 124.79 0
Mars 116.40 0
April 99.96 0
Maj 61.67 0
Juni 45.55 0
Juli 0 39.48
Augusti 0 41.80
September 0 57.09
Oktober 0 85.63
November 0 109.63
December 0 118.80

Priset inkl. moms 24%

Fjärrvärmen förnyas

Från och med början av år 2024 kommer totalpriset på fjärrvärme att bestå av grund- och energiavgifter. Priset för den kundspecifika grundavgiften finns i prognosrapporten som postades i september och i framtiden även på Oma Helen- och Yritys Helen-tjänsterna. Grundavgiften bestäms utifrån drifteffekten som justeras årligen, och förblir alltid oförändrad ett år i taget. Med hjälp av grundavgiften säkerställer vi att värme levereras utan störningar och sköter om att värme räcker till för alla även vid hård köld.

Energiavgiften som ändras månadsvis grundar sig på förbrukad värmeenergi och på dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju varmare bruksvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas. Prisprognosen för energiavgiften för juli–december 2024 kommer att bekräftas och prisprognosen för januari–juni 2025 kommer att publiceras i maj 2024.

Läs mer om ämnet

Helen Värme Husbolag