Nyhet / 4.5.2023

Ny styrelseordförande för Helen

Helen byter styrelseordförande då den långvariga ordföranden Osmo Soininvaara lämnar sitt uppdrag. Soininvaara, som innehaft posten som styrelseordförande sedan 2017, har redan tidigare meddelat att han ämnar lämna uppdraget. Till styrelsens nya ordförande valdes den 2 maj Atte Harjanne.

Politices licentiat Osmo Soininvaara har gjort en lång och betydande karriär som medlem av Helens styrelse, som viceordförande och som ordförande alltsedan verksamheten inleddes den 1 januari 2015. Bolagsstämman valde honom till styrelseordförande den 1 oktober 2017.

– Uppdraget som styrelseordförande för Helen har varit ett fascinerande äventyr. Förra året var utmanande, men bolaget klarade sig bra i den energipolitiska stormen. Helen kan redan betraktas som Finlands starkaste energibolag. Den fossila energin ersättas snabbt med utsläppsfri energi, säger Soininvaara.

Under sin period i styrelsen har Soininvaara medverkat till att fatta betydande beslut för Helen, bland annat i fråga om utfasningen av stenkol samt investeringarna i vindkraft och annan utsläppssnål energiproduktion. Under denna tid har Helen investerat över 500 miljoner euro i kolneutral energi. Tack vare dessa investeringar kommer bolagets koldioxidutsläpp före 2025 att minska med minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå. Under Soininvaaras tid har Helens omsättning ökat från 746 miljoner euro 2015 till 1 785 miljoner euro 2022. Enligt undersökningar är Helen dessutom det mest omtyckta energibolaget i Finland.

– Det har varit ett nöje och ett privilegium att lära känna Ode och arbeta tillsammans som verkställande direktör för Helen. Jag har njutit av vårt samarbete och i synnerhet våra djuplodande diskussioner. Trots förra årets plötsliga förändringar i vår verksamhetsmiljö och den energiomställning som redan länge pågått har vi målmedvetet lyckats genomföra lösningar som för oss mot ren energi. Jag tackar Osmo för min egen och för Helens del för hans långa och förtjänstfulla karriär som bolagets styrelseordförande, säger Helens verkställande direktör Olli Sirkka.

Den nyvalda styrelseordföranden för Helen, Atte Harjanne, är stadsfullmäktigeledamot för de Gröna och andra periodens riksdagsledamot. Till sin utbildning är Harjanne diplomingenjör och doktorand i ekonomi. Han har arbetat bland annat som forskare i klimatförändringens konsekvenser och som riskhanteringskonsult och var också viceordförande för Helsingforsregionens miljötjänster under åren 2017–2019. Harjanne har sommarjobbat på Helens Hanaholmens kraftverk under 2000-talet.

Läs mer om ämnet

Helen