Nyhet / 30.5.2024

Grön omställning sänker priset på fjärrvärme för Helsingforsbor

Helens energiavgiftspriser för fjärrvärme för juli–december 2024 och prisprognosen för energiavgiften för januari–juni 2025 har publicerats. Det totala priset på fjärrvärme beräknas sjunka med i genomsnitt 5,3 procent. Anledningen till sänkningen är investeringar i ren energiproduktion som ersätter fossil energiproduktion.

Helen går mot en klimatneutral värmeproduktion, som i allt högre grad baseras på utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme. Vi kommer också att öka användningen av elpannor under de kommande åren. Helens mål är att uppnå klimatneutral energiproduktion senast 2030 och att fasa ut förbränningen senast 2040.

– Våra långsiktiga och omfattande satsningar på ren energi börjar nu visa sig konkret. Vi sänker gärna priset på fjärrvärme, vilket gör det till ett ännu mer attraktivt alternativ för uppvärmning av bostäder och fastigheter i Helsingfors. Våra investeringar i grön omställning kommer att uppgå till över 600 miljoner euro i år, och vi kommer att sluta använda stenkol efter den kommande uppvärmningssäsongen i april 2025, säger Timo Aaltonen, direktör för Helens värme- och kylverksamhet.

I samband med publiceringen av priserna och prisprognosen på energiavgiften för basprodukten fjärrvärme lanserar vi också en ny tidsbunden och fastprisbaserad fjärrvärmeprodukt, som gör det möjligt att låsa priset på fjärrvärme för tre år i taget. Fastpris fjärrvärme är lämplig för kunder som vill förutse sina uppvärmningskostnader och minska prisfluktuationerna.

Förnyad fjärrvärme

Sedan början av år 2024 har totalpriset på fjärrvärme bestått av grund- och energiavgifter. Den kundspecifika grundavgiften bestäms utifrån drifteffekten som justeras årligen, och förblir alltid oförändrad ett år i taget. Med hjälp av grundavgiften säkerställer vi att värme levereras utan störningar och sköter om att värme räcker till för alla även vid hård köld.

Energiavgiften som ändras månadsvis grundar sig på förbrukad värmeenergi och på dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju varmare bruksvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas. Prisprognosen för energiavgiften för januari–juni 2025 kommer att bekräftas och prisprognosen för juli–december 2025 kommer att publiceras i november 2024.