Nyhet / 3.4.2024

Helen investerar i Helsingfors första anläggning för produktion av grön vätgas

Helen bygger en anläggning för produktion av grön vätgas i Nordsjö i Helsingfors. Det är Helens första vätgasprojekt som skapar nödvändig kunskap för behovet att producera vätgas i stor skala och ökar en smidig funktion inom hela energisystemet. Det är samtidigt den första anläggningen för produktion av grön vätgas som byggs i Helsingfors.

Foton: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

Pilotanläggningen 3H2, dvs. Helsinki Hydrogen Hub har en kapacitet på cirka tre megawatt. Den producerade vätgasen kommer främst att användas i en vätgasstation som är avsedd i synnerhet för den tunga trafiken och som byggs i anslutning till anläggningen. Dessutom kan vätgas levereras i containrar till kunderna. Anläggningen ligger i närheten av Helsingfors fjärrvärmenätverk och den kraftigt trafikerade Nordsjö-hamnen. Spillvärme från produktionsprocessen utnyttjas i Helens fjärrvärmenät, och tack vare detta uppgår anläggningens totala energieffektivitet till över 90 procent.

– 3H2-projektet är det första i sitt slag i världen, och förenar fyra olika sektorer: el, trafik, värme och vätgas och en smidig funktion mellan dessa. Vätgas är en väsentlig del av Helens nya strategi och vi har åtagit oss att satsa på utvecklingen av affärsverksamhet inom vätgassektorn. Vi är glada över att kunna börja bygga Helsingfors nya anläggning för produktion av grön vätgas, säger Helens ansvariga direktör för nya affärsverksamheter och vätgas Sari Mannonen.

Målet är att starta produktionen av vätgas i den nya anläggningen år 2026 och öppna tankstationen år 2027. Projektet minskar koldioxidutsläppen med över 3 700 ton om året. I beräkningen har man beaktat ersättandet av fossila bränslen i den tunga trafiken och utnyttjandet av spillvärme i fjärrvärmenätet. Arbets- och näringsministeriet har beviljat projektet 8,25 miljoner euro i investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt inom ny energiteknik. För containrar avsedda för lagring och transport av vätgas har ytterligare 292 500 euro använts Miljöpenni-pengar.

Grön vätgas produceras utsläppsfritt och med förnybar el

3H2-anläggningen producerar grön vätgas med förnybar el vilket gör produktionen utsläppsfri. Vätgas som produceras på traditionellt sätt med fossila bränslen förorsakar avsevärda koldioxidutsläpp. Minskade utsläpp gör att grön vätgas blir ett intressant alternativ i synnerhet för den tunga trafiken, men även för andra sektorer som är svåra att elektrifiera.

Det är fråga om världens första vätgasprojekt som ska fungera friktionsfritt som en del av optimeringen av samhällets totala energisystem på el-, värme-, trafik- och vätgasmarknaden och fungera som en lösning när flexibilitet behövs i energisystemet. Spillvärmen från vätgasproduktionen kommer att utnyttjas i Helsingfors fjärrvärmenät och, jämfört med andra projekt hittills, kommer det att leda till en avsevärt bättre energieffektivitet.

Havainnekuva 3H2-hankkeesta

Projektets mål är att testa produktionen av grön vätgas och optimera produktionen i relation till efterfrågan på vätgas, produktionen av förnybar el och elmarknaden. Med hjälp av projektet säkerställer vi också funktionsdugligheten för nya vätgastekniker. Ett viktigt mål är även att maximera energieffektiviteten och öka en smidig funktion av energisystemet.

Helen har berättat om sina intentioner om att inleda en omfattande produktion av vätgas på kraftverksområdet i Nordsjö efter att den pilotanläggning som nu ska byggas är färdig. Vi har dessutom inlett preliminära undersökningar gällande utvecklingen av ett industriellt vätgaskluster i Nyland tillsammans med Neste Abp, Gasgrid Finland Oy och Vanda Energi Ab.

Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion senast år 2030. Dessutom planerar vi att fasa ut förbränning senast år 2040. Vår elproduktion består redan nu huvudsakligen av vind-, sol-, vatten- och kärnkraft, och inom värmeproduktionen ökar vi kontinuerligt mängden hållbar bioenergi, värmepumpar som utnyttjar spill- och omgivningsvärme och elpannor. Även vätgas kommer framöver att utgöra en väsentlig del av ett hållbart energisystem.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme Företag