Uutinen / 3.4.2024

Helen investoi Helsingin ensimmäiseen vihreän vedyn tuotantolaitokseen

Helen rakentaa Helsingin Vuosaareen vihreän vedyn tuotantolaitoksen. Kyseessä on Helenin ensimmäinen vetyhanke, jonka avulla yhtiö luo tarvittavaa osaamista laajamittaisen vedyn tuotannon tarpeisiin ja lisää koko energiajärjestelmän joustavuutta. Se on samalla ensimmäinen Helsinkiin rakennettava vihreän vedyn tuotantolaitos.

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

3H2 eli Helsinki Hydrogen Hub -nimisen pilottilaitoksen teho on noin kolme megawattia. Tuotetun vedyn ensisijainen käyttökohde on laitoksen yhteyteen rakennettava, erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettu vedyntankkausasema. Lisäksi vetyä voidaan toimittaa konteilla asiakkaille. Laitos sijaitsee Helsingin kaukolämpöverkon ja vilkkaasti liikennöidyn Vuosaaren sataman läheisyydessä. Tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Helenin kaukolämpöverkossa, minkä ansiosta laitoksen kokonaisenergiatehokkuus on yli 90 prosenttia.

– 3H2-hanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja siinä yhdistyy neljä eri sektoria: sähkö, liikenne, lämmitys ja vety sekä joustavuus niiden välillä. Helenille vety on oleellinen osa uutta strategiaamme ja olemme sitoutuneet panostamaan vetyliiketoiminnan kehittämiseen. Lähdemme innoissamme rakentamaan Helsingin ensimmäistä vihreän vedyn tuotantolaitosta, sanoo Helenin uusista liiketoiminnoista ja vedystä vastaava johtaja Sari Mannonen.

Tavoitteena on käynnistää vedyn tuotanto uudessa laitoksessa vuonna 2026 ja avata tankkausasema vuonna 2027. Hanke vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 3 700 tonnia vuodessa. Laskelmassa on huomioitu fossiilisen polttoaineen korvautuminen raskaassa liikenteessä sekä hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Hankkeelle on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea 8,25 miljoonaa euroa. Lisäksi vedyn varastointia ja siirtoa varten hankittavia kontteja varten on käytetty 292 500 euroa Ympäristöpenni-rahaa.

Vihreää vetyä tuotetaan uusiutuvalla sähköllä päästöttömästi

3H2-laitoksessa vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä, jolloin tuotanto on päästötöntä. Perinteinen, fossiilisista polttoaineista valmistettu vety aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Päästöjen vähentäminen tekee vihreästä vedystä kiinnostavan vaihtoehdon erityisesti raskaalle liikenteelle mutta myös muille sektoreille, joita on vaikea sähköistää.

Kyseessä on maailman ensimmäinen vetyhanke, jonka on määrä toimia saumattomana osana yhteiskunnan kokonaisenergiajärjestelmän optimointia sähkö-, lämpö-, liikenne- ja vetymarkkinoilla sekä ratkaisuna energiajärjestelmän joustossa. Lisäksi hankkeessa vedyntuotannon hukkalämpö hyödynnetään Helsingin kaukolämpöverkossa, jolloin energiatehokkuus on merkittävästi parempi kuin muissa hankkeissa tähän mennessä.

Havainnekuva 3H2-hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on testata vihreän vedyn tuotantoa sekä optimoida tuotantoa vedyn kysynnän, uusiutuvan sähkön tuotannon ja sähkömarkkinoiden osalta. Lisäksi varmistamme sen avulla uusien vetyteknologioiden toimivuuden. Tärkeänä tavoitteena on myös energiatehokkuuden maksimointi sekä energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen.

Helen on kertonut aikeistaan aloittaa laajamittainen vedyn tuotanto Vuosaaren voimalaitosalueella nyt rakennettavan pilottilaitoksen jälkeen. Lisäksi olemme käynnistäneet alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle yhdessä Neste Oyj:n, Gasgrid Finland Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n kanssa.

Tavoitteemme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi suunnittelemme polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä. Sähköntuotantomme koostuu jo nyt pääosin tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimasta, ja lämmöntuotannossa lisäämme jatkuvasti kestävän bioenergian, hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävien lämpöpumppujen sekä sähkökattiloiden määrää. Myös vety jatkossa oleellinen osa kestävää energiajärjestelmää.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö Yritykset