Esplanadens värmepumpsanläggning

Värmepumpsanläggningen som togs i bruk 2018 minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

Information

  • Vad: värme och kyla
  • Av vad: fjärrkylans och fjärrvärmens returvatten samt el
  • Var: Under Esplanadparken i Helsingfors centrum
  • När: 2018
  • Hur mycket: 50 MW kyla och 22 MW värme

Helen_lampopumppulaitos_esplanadin_puisto.jpg

För mer information