Alla tjänster för ditt bostadsbolag i samma paket

Bekanta dig med Helens omfattande utbud för bostadsbolag. Från oss får ditt bostadsbolag alltid precis vad som är bäst för det. Utnyttja vår breda know-how!

Bra för de boende, fastigheterna och miljön

Solenergi sparar reda pengar för bostadsbolag

Ska vi släppa in solen i ert bostadsbolag? Ett eget solkraftverk innebär konkreta besparingar för bostadsbolaget, minskar klimatavtrycket och höjer bostadsbolagets värde. I och med den nya krediteringsberäkningen kan bostadsbolaget fördela den producerade elen mellan lägenheterna.

Läs hela berättelsen

Värme ger välbefinnande

Från oss får du både fjärrvärme och jordvärme. Du kan också välja fjärrvärme som helt eller delvis produceras med förnybar energi. Då utnyttjas bionedbrytbart avfall och biprodukter från skogsindustrin vid produktionen.

Läs mer om värmning i ett husbolag

Varför Helen?

Heltäckande tjänst

Vi gör det enkelt för dig genom att betjäna ditt bostadsbolag i alla energifrågor.

Utnyttja vår långa erfarenhet

Vi ger dig sinnesro genom vår över 100-åriga erfarenhet, vår sakkunskap som hela tiden uppdateras och vår outsinliga energi.

Föregångare inom ekologisk energi

Vi är föregångare som producent av ekologisk energi och vårt mål är att nå full klimatneutralitet år 2035.