Solkraft

Likt vinden är solen en grundpelare i ett hållbart energisystem. Solenergi är en ren metod för elproduktion och ett utmärkt sätt för att öka energisjälvförsörjningen och svara på det växande elbehovet. Helens mål är att bygga inhemsk solenergikapacitet på flera hundra megawatt under de kommande åren.

Helens första solparker är redan under konstruktion

Vårt första solpark med en kapacitet på 1,5 megawatt färdigställdes våren 2023 i Nurmijärvi. För närvarande bygger vi dessutom en park i Lojo på 10 megawatt och en park i Nystad på 206 megawatt. Parkerna uppskattas vara i produktion år 2024. Vi producerar även solel med våra solkraftverk i Södervik, Stensböle och Mässcentrum.

Solkraftens betydelse ökar

Solkraft kompletterar elproduktionsutbudet och är en viktig del i ett hållbart energisystem. De nya EU-bestämmelserna kommer att öka investeringarna i solenergiproduktion, både i Finland och annanstans i Europa. Den inhemska solenergiproduktionen kommer uppskattningsvis att vara cirka 10 terawattimmar år 2050. Det här motsvarar cirka sju procent av Finlands totalproduktion.

Förnybar inhemsk energi

Solparker passar utmärkt i Finland eftersom solljuset i Södra Finland bevisligen är på samma nivå som i norra Tyskland. Dessutom är Finlands klimat fördelaktigt för en effektiv användning av solpaneler. I Finland infaller produktionen av solenergi under de ljusa sommarmånaderna och kompletterar vindkraftsproduktionen, vars tyngdpunkt ligger utanför sommaren. Tillsammans håller sol- och vindkraften den inhemska totalproduktionen av förnybar el på en jämn nivå.

Vi söker kontinuerligt efter nya platser för solparker

Helen bygger, äger och driver solparker samt säljer den el som produceras där. Vi fungerar själva som byggherre och använder konkurrensutsatta entreprenörer för objektens olika delområden. Vi har internationella anskaffnings- och entreprenadnätverk samt tekniskt planeringskunnande inom solenergi. Kapaciteten hos en enskild solpark ligger på 5–200 megawatt beroende på markområdet och dess möjligheter.