Solkraft

Likt vinden är solen en grundpelare i ett hållbart energisystem. Solenergi är en ren metod för elproduktion och ett utmärkt sätt för att öka energisjälvförsörjningen och svara på det växande elbehovet. 

Helens första solparker är redan under konstruktion

Vårt första solpark med en kapacitet på 1,5 megawatt färdigställdes våren 2023 i Nurmijärvi. För närvarande bygger vi dessutom en park i Lojo på 8,5 megawatt och en park i Nystad på 206 megawatt. Parkerna uppskattas vara i produktion år 2024. Vi producerar även solel med våra solkraftverk i Södervik, Stensböle och Mässcentrum.

Solkraftens betydelse ökar

Solkraft kompletterar elproduktionsutbudet och är en viktig del i ett hållbart energisystem. De nya EU-bestämmelserna kommer att öka investeringarna i solenergiproduktion, både i Finland och annanstans i Europa. Enligt Auringosta Energiaa – koalition uppskattas den beräknade mängden solenergi i Finland vara cirka 20 GW år 2035. Detta skulle motsvara mindre än 10 procent av den totala produktionen i Finland.

Förnybar inhemsk energi

Solparker passar utmärkt i Finland eftersom solljuset i Södra Finland bevisligen är på samma nivå som i norra Tyskland. Dessutom är Finlands klimat fördelaktigt för en effektiv användning av solpaneler. I Finland infaller produktionen av solenergi under de ljusa sommarmånaderna och kompletterar vindkraftsproduktionen, vars tyngdpunkt ligger utanför sommaren. Tillsammans håller sol- och vindkraften den inhemska totalproduktionen av förnybar el på en jämn nivå.